Adventsproject met eerste communicanten

Adventsproject met eerste communicanten

6 januari 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

‘Met licht van een ster op weg naar Jezus’

Nadat we in het najaar de eerste communievieringen volgens de toen opgelegde maatregelen alsnog coronaproof konden laten doorgaan, bleek algauw dat ook de voorbereiding met een nieuwe lichting kinderen niet zonder slag of stoot zou verlopen. Zo dachten we nog even ons nieuwe werkjaar te kunnen voorstellen op een ‘fysieke’ ouderavond, maar dit bleek ijdele hoop. Ook een tweede poging strandde, de maatregelen lieten ons niet toe om samen te komen. Dus was een mooie brief richting ouders een eerste aanzet om over te gaan tot de (digitale) inschrijving van de eerste communicanten. Maar ook de advent naderde razendsnel en toen bleek dat de adventsnevendiensten niet mochten doorgaan, gingen we op zoek naar een – ook nu weer digitaal – alternatief, een concept dat we eerder uitprobeerden in de veertigdagentijd en rond Pasen en Pinksteren.

Met je kind op weg gaan
De voorbereiding op de eerste communie zien we als een gezinsgebeuren, waarbij de eerste communicant samen met mama en papa op weg gaat, ondersteund door de leerkrachten van de school en de parochie. Zo leren de kinderen Jezus kennen op school, maar ook tijdens enkele tochtmomenten en instapvieringen aangeboden door de parochie. Van de ouders wordt, naast een open en gelovige houding, ook wat engagement verwacht om zoon of dochter hierin te begeleiden. We vragen dat Jezus dit jaar, met het oog op het feest in mei of juni, een plaatsje krijgt binnen het gezin.

Op weg naar Kerstmis
Aangezien we in de advent dus niet mochten samenkomen in de kerk boden we de kinderen enkele catechesemomentjes aan waarmee ze samen met papa en mama thuis aan de slag konden. Voor elke zondag en met Kerst bezorgden we hen via mail een digitaal voorlees-werk-en-doe-pakketje om de periode van verwachten en verlangen thuis te beleven. Zo konden ze de weken vóór Kerstmis in het gezin op een bijzondere manier beleven. De kinderen kleurden op de adventskalender elke dag een sterretje in en telden zo de dagen af naar Kerstmis. Op zondag mochten ze dan weer een kaarsje aansteken op de adventskrans. Verder werd met een gedichtje, een verhaal, een luisterliedje, een gesprekje met de kinderen, een knutsel- of doe-momentje, en een spelletje de Advent en Kerst binnengebracht in de huiskamer van de kinderen.

Creatief op weg
Daarnaast vroegen we om in aanloop naar Kerstmis thuis ook creatief aan de slag te gaan en zelf een adventskrans en kerststal te knutselen. Hiertoe boden we wat materiaal aan via onze website. Bijkomend mochten mama en papa elke week een foto nemen van de kinderen bij de knutselwerkjes of de werkblaadjes en deze naar ons doorsturen. We mochten ervaren dat heel wat ouders met hun kinderen met het materiaal aan de slag gingen. Zo ontvingen we heel wat reacties en foto’s, waarvan we er enkele graag met jullie delen. De catechesemomentjes vind je nog een tijdje terug op onze website: https://www.bredenevuurtoren.be/eerste-communie/
(werkgroep eerste communie PE Galilea)