Palmviering Samana Bredene

Palmviering Samana Bredene

27 april 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Cecile heette iedereen welkom en stelde ons nieuw bestuurslid Ronny Vanpraet voor. Ronny is een gepensioneerde diaken en zal voorgaan in de gebedsdienst die in het teken staat van Palmzondag. Ronny had de muziek op IPad gezet en zo werd de dienst met muziek opgeluisterd, iedereen had ook de tekst van de liederen gekregen en kon alles goed volgen en meezingen. Vrijwilligers waren de lectoren en lazen het passieverhaal van Lucas voor. Palmtakjes werden gewijd en werden na de dienst uitgedeeld.

Na de dienst gaf Dirk een woordje uitleg over het verder verloop van de namiddag. Dan werd er koffie en paasgebak genuttigd. Om 16 u. was er ontspanning gebracht door het duo Cliff en Katrien uit Zedelgem. Ze brachten een mengeling van Vlaamse en Nederlandse schlagers, Corry Konings, Rob de Nijs, Ria Valk, Jimmy Frey, Paul Segers, Noordkaap, Samantha, Marva, Luc Steeno enz…De sfeer zat er goed in en sommigen waagden zich aan een danspasje. Na de pauze was er ook wat accordeonmuziek, ook dat werd gesmaakt en dan werd er terug verder gezongen. Aan alles komt er een einde ook aan dat optreden, het duo kreeg een luid applaus ten afscheid. Om 17.15 u. was er dan nog koffie met paashaasjes. Dirk gaf nog toelichting over de komende activiteiten en wenste iedereen een goede thuiskomst.
(Rita Vanhaelst)