Van Pasen naar Pinksteren (6)

Van Pasen naar Pinksteren (6)

8 mei 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren inspireren christenen om de vreugde van de opstanding aan iedereen bekend te maken, net als de eerste christenen. Door de heilige Geest ervaren we Gods aanwezigheid in onze gemeenschap. Zijn begeestering komt tot uiting in de gaven die ieder van ons heeft gekregen. Zeven weken, zeven gaven. Elke week ontsteken we een kaarsje en vragen om een gave van de Geest. Zo zien we het licht van Pasen telkens met één licht groeien.

De gave van geloof is een geschenk van de Heilige Geest. Deze gave verwijst naar ons toebehoren aan God en onze diepe band met Hem, een band die zin geeft aan heel ons leven en die ons, in gemeenschap met Hem, rechtop houdt ook op de moeilijke en uitdagende momenten. Het is een band die van binnenuit komt. Het gaat om een met het hart beleefde relatie: het is onze vriendschap met God, door Jezus geschonken, een vriendschap die ons leven verandert en ons vervult van enthousiasme en vreugde. Vandaar dat de gave van het geloof op de eerste plaats tot dankbaarheid en lofprijzing voert. Wanneer de Heilige Geest ons de aanwezigheid van de Heer en heel zijn liefde voor ons doet waarnemen, verwarmt Hij ons hart en zet ons als het ware natuurlijker wijze aan tot bidden en vieren. Geloof is dus synoniem van waarachtige godsdienstzin, van kinderlijk vertrouwen in God, van dat vermogen om tot Hem met liefde en eenvoud, eigen aan personen met een nederig hart, te bidden. De gave van het geloof betekent echt bekwaam zijn, blij te zijn met wie vreugde beleeft, te wenen met wie weent, nabij te zijn bij wie alleen of angstig is, te verbeteren wie dwaalt, te troosten wie rouwt, op te vangen en hulp te bieden aan wie in nood is. De gave van het geloof die de Heilige Geest ons schenkt, maakt ons zachtmoedig, rustig, geduldig, in vrede met God, zachtmoedig ten dienste van de anderen. Vragen we de Heer dat de gave van zijn Geest onze vrees mag overwinnen, onze onzekerheden, onze onrustige, ongeduldige geest ook, om ons tot vreugdevolle getuigen van God en van zijn liefde te maken door de Heer in waarheid te aanbidden en ook door zachtmoedige en glimlachende dienst aan de naaste die de Geest ons in vreugde schenkt. Dat de Heilige Geest ons allen deze gave van het geloof schenkt.
© fragment uit catechese-audiëntie van Paus Franciscus, 2014

We steken een zesde kaarsje aan en vragen om geloof.

God,
geef ons de Geest van geloof,
zodat we U met het hart mogen kennen,
en we gevoelig mogen worden
voor wat in het hart van de ander omgaat.
Maak ons tot vreugdevolle getuigen
van U en van Uw liefde voor ons.
Laten we bidden dat we deze gave van de Geest deelachtig mogen worden.
Amen.