Afscheidsviering deken Antoon Wullepit

Afscheidsviering deken Antoon Wullepit

11 oktober 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op zondag 29 oktober om 10 u. in de kerk Sint-Petrus en Paulus te Oostende nemen we afscheid van onze deken Antoon Wullepit. De viering wordt opgeluisterd o.l.v. organist Peter Ledaine. Na de viering wordt in de kerk een receptie aangeboden. Voor de viering dient niet ingeschreven te worden, maar wel graag voor de receptie (bevestig daarvoor graag tegen 23/10 – dekenijoostende@hotmail.be).

In 2011 is deken Antoon in Oostende aangekomen, het decanaat Oostende kende toen 16 parochies met elk één of meerdere dienstdoende priesters. Het decanaat is uitgebreid met Blankenberge en kent nu 8 Pastorale Eenheden met 13 dienstdoende priesters. De uitgebreide taak als deken en de maatregelen omtrent corona hebben hun invloed gehad op het leven in onze kerkgemeenschappen. We zijn dankbaar voor de dienstbaarheid van deken Antoon en hopen dan ook op uw aanwezigheid in deze dankviering.

Antoon Wullepit bekomt met ingang van 1 november 2023 eervol ontslag als deken van Oostende-Blankenberge en pastoor van de PE Sint-Pieter Oostende. Hij wordt benoemd tot rector van het Monasterium De Wijngaard in Brugge. Hij blijft gerechtsvicaris en rechter in de interdiocesane rechtbank van tweede instantie.

Deken Antoon Wullepit bij de aanstellingsviering van pastoor Nikolaas in april 2018 © Katinka Steen