Federale infoavond Broederlijk Delen

Federale infoavond Broederlijk Delen

7 maart 2018 Uit Door decaproen@hotmail.com

Vrijdag 2 maart organiseerden wij in onze federatie een infoavond rond Broederlijk Delen. Het was buiten enorm slecht weer, glad en nat… maar toch waren nog heel wat mensen aanwezig. We kregen een prachtig toneeltje van het 5e leerjaar van het O.-L.-Vrouwecollege over hoe kinderen in Oeganda leven (en soms ook honger lijden), daarna was er een filmpje en een uiteenzetting van Peter Ketelers die voor Broederlijk Delen op bezoek was bij de boerenfamilies te Oeganda. Na een pauze met heerlijke proevertjes van onze medewerkers van onze Oxfam-Wereldwinkel traden 3 koren (het kinderkoor, het St.-Antoniuskoor en koor Jovo-Sas) nog samen op tijdens een bezinnend slotmoment. Dankjewel aan allen die erbij waren en die zich deze avond (weer) ingezet hebben!

Broederlijk Delen helpt kinderen in Oeganda
Toneeltje door kinderen 5e leerjaar
Spreker Peter Ketelers
Onze 2 lectoren besturen bezinningsteksten
Enkele solozangertjes