God gebeurt… als je een tochtgenoot ontmoet

God gebeurt… als je een tochtgenoot ontmoet

23 juni 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

God gebeurt… daar waar mensen zich in Jezus’ voetspoor ten dienste stellen van mensen. De grondtoon van dit werkjaar legt de focus op onze inzet voor anderen. Deze inzet is steeds geworteld in bijbelse spiritualiteit. Maandelijks belichten we een deelthema van deze grondtoon.

Dit onderdeel van het jaarthema kon idealiter gebruikt worden rond de eerste communie- en vormselvieringen, die gezien de maatregelen opnieuw moesten uitgesteld worden tot in het najaar. Als catechist of gebedsvriend gaan mensen uit onze pastorale eenheid elk jaar opnieuw op weg met vele kinderen uit onze scholen. Bezielde mensen die de vreugde van hun geloof met deze kinderen willen delen, die hen op het spoor brengen van Jezus en hen richting geven.

God gebeurt daar waar kinderen het engagement van deze mensen mogen ervaren. Dank daarvoor!

Ook wij ontmoeten mensen allerhande op onze tocht doorheen het leven. Mensen voor wie wij een steun en toeverlaat kunnen zijn in moeilijke momenten. Mensen in eenzaamheid, armoede, ziekte,… Mensen die op de vlucht zijn voor honger of oorlogsgeweld. Soms ontmoeten we mensen die het ritme van de wereld niet (meer) aankunnen. Mensen die het doel en de zin in het leven verloren. Mensen die tegenslagen incasseren en niet meer weten welke richting ze uit kunnen. Mensen bij wie het de kracht ontbreekt om weer op te staan en verder te gaan.

Voor deze mensen kunnen wij, naar het voorbeeld van Jezus, tochtgenoot zijn. Zo denken we bijvoorbeeld aan de mensen uit onze pastorale eenheid die zich inzetten voor mensen in armoede bij St.-Vincentius of Welzijnsschakel De Caproen. Vele bezielde vrijwilligers proberen deze mensen, die het moeilijk hebben, op hun ritme nabij te blijven, door een luisterend oor te bieden, hen te vragen wat we kunnen doen, door woorden van troost en bemoediging te zoeken.

God gebeurt daar waar gewerkt wordt aan veerkracht bij kwetsbare mensen. Dank daarvoor!

Zondag 23 juni is het ook Dag van de Mantelzorger en een ideale gelegenheid om ook deze mensen, die een tochtgenoot zijn voor mensen die (chronisch) ziek of hulpbehoevend zijn, een extra hart onder de riem te steken. Mantelzorgers dragen zorg voor de kleine noden van een persoon – vaak een familielid – die hen nauw aan het hart ligt en helpen regelmatig bij dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen, administratie, koken, vervoer of ontspanning. Soms zijn ze er ook gewoon voor iemand die zijn/haar verhaal kwijt wil. Ze verdienen het om op deze dag zelf eens gehoord en gezien te worden.

God gebeurt daar waar mensen zorg dragen voor anderen. Dank daarvoor!

Ook wij, gelovigen, kunnen tochtgenoot zijn voor elkaar. Tenslotte ondernemen wij dezelfde tocht en kunnen wij elkaar vergezellen op onze geloofsweg. Geloof neemt een belangrijke plaats in in ons leven en is vaak bepalend bij de keuzes en beslissingen die we nemen. Wat ons bindt is het gemeenschappelijk geloof in de Blijde Boodschap. Nu we weer mogen samenkomen om eucharistie te vieren is dit tevens een warme uitnodiging om als tochtgenoten verbondenheid en ontmoeting te beleven in vriendschap met de Heer die ons de weg wijst.

God gebeurt daar waar mensen samen gemeenschap (Kerk) vormen. Dank daarvoor!

In het spoor van Jezus

Vele mensen mogen doorheen de Bijbel God/Jezus als tochtgenoot ervaren. Vaak zijn dit mensen die het alleen niet meer aankunnen. Zo ook die twee op weg naar Emmaüs. Ze mogen dan al weten in welke richting ze stappen, eigenlijk weten ze niet meer waar naartoe. Wat gisteren zo beloftevol leek, is voorgoed voorbij. Een vreemdeling gaat een eindweegs met hen mee. Hij luistert geduldig, spreekt hen aan. Hij wijst hen de weg doorheen de Schriften en stuurt hen de juiste richting uit. In hun ontmoeting en gesprek vangen ze een glimp op van Zijn aanwezigheid.

Waar mensen in Jezus’ naam met mekaar op weg gaan, ontdekken ze dat Hij ben hen komt. Om Jezus echt te herkennen is het nodig dat we Hem ook echt toelaten in ons leven. Hij dringt zichzelf niet op, maar wacht geduldig tot Hij uitgenodigd wordt. Zijn Geest geeft hen het vertrouwen om zichzelf te zijn en om hun tochtgenoot te verwelkomen zoals zij/hij is.

‘Emmausgangers’ – Annemarie Engelhard

Gebed

In Jezus, uw Zoon, zijt Gij, God,
voorgoed de tochtgenoot geworden
van de mensheid en van elke mens.
Laat uw gelaat oplichten en ga met ons mee,
wanneer wij met velen de weg effenen
naar een betere wereld voor iedereen.
Maak ons tot tochtgenoten van U en van elkaar
in de zoektocht naar zinvol leven,
naar leven in overvloed.
Amen.