Waar mensen naar mensen omzien, gebeurt God

Waar mensen naar mensen omzien, gebeurt God

21 september 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Grondtoon met diaconaal tintje
Na de grondtoon van de vreugde (‘Vreugdevol gestemd’) en de vreugdevolle gastvrijheid (‘Blij dat jij er bent en terug bent’) gaan we dit werkjaar op zoek naar een volgende grondtoon: dienstbaarheid? ‘God gebeurt’.
Van deze basisnoot is de diaken in onze liturgie de zichtbare en symbolische vertegenwoordiger, zij het natuurlijk dat elke christen hiertoe geroepen is. Deze inzet voor anderen, zorg en solidariteit wordt voor ons als christen gevoed door gebed en Bijbelse spirit.

Bijbelse voeding
Eén van de sterkste Bijbelteksten hierbij is de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Jezus vertelt dit verhaal niet zomaar. Het is een antwoord op de vraag van een rasechte, trouwe gelovige Jood die de wet van God wil vervullen en zo het geluk van God wil ontvangen. Jezus overschrijdt in zijn verhaal de grenzen van het gewone, het gebruikelijke, de zorg die we allemaal zeker zouden toedienen aan onze eigen lotgenoten. De Samaritaan, de niet-Jood, vervult als enige de wet, hij is het voorbeeld, niet zozeer de priester of de leviet die voorbij lopen, al kunnen wij zeker begrip hebben voor hun redenen om dit niet te doen. Ook niet de herbergier die betaald wordt om te doen wat hij altijd doet; al kan de Samaritaan niet alles zelf doen, en is hij dus ook nederig in het erkennen van zijn mogelijkheden. De niet-Jood handelt zoals God het zou willen, hij vervult de wet! En dat heeft een prijs: hij laat zijn agenda bepalen door de man, hij spendeert meer dan een dagloon aan deze zaak, die hij normaal gezien elders zou gebruiken. Hij is de actieve persoon in het verhaal, neemt initiatief, raakt de gewonde aan, verbindt zijn wonden, laat de social distancing voor wat ze is, omdat de nood groter is dan de wet.

Jaarthemaviering
Met dit verhaal uit de wereldliteratuur gaan we een jaar lang op weg. We diepen het uit in gesprek en in onze ontmoetingsavonden en af en toe een verwijzing in ons eigen Kerk&leven. En er is de startviering rond dit thema in het eerste weekend van oktober, waar ook de gebedskaart rond het jaarthema zal verdeeld worden.

God gebeurt! Ook bij ons!
…wanneer we zorg dragen voor zijn schepping
…als je pijn en verdriet deelt
…waar mensen naar mensen omzien
…waar iedereen welkom is
…als we de problemen structureel aanpakken
…waar we mensen kansen durven geven
…wanneer Hij bij ons is
…als je een tochtgenoot ontmoet
…Goddank

Warme oproep
Graag laten we ook jullie vanuit de geloofsgemeenschap de komende maanden aan het woord rond dit thema. Aan de hand van een aantal vraagjes doen we een oproep om jullie te laten horen. Hoe ervaar je God in je leven? Hoe laat jij God gebeuren in je leven? Hoe breng je God aanwezig in je leven en in je omgeving? Hoe ervaar jij dat God gebeurt in je leven? Hoe kunnen wij als geloofsgemeenschap God laten gebeuren in onze federatie, binnenkort pastorale eenheid? Hoe brengt de Kerk God aanwezig in het leven van mensen? Laat het ons via mail weten op pegalilea@bredenevuurtoren.be of bezorg het ons schriftelijk. We publiceren het graag in de komende edities van Kerk&leven.

Bezinning
Het goede nieuws van God
gebeurt waar mensen
elkaar dragen,
elkaar naar Jezus toe dragen,
elkaar uit handen geven
en in Gods handen neerleggen.

Het goede nieuws van God gebeurt
waar mensen met Gods ogen kijken
en zien dat de lamme meer is dan zijn verlamdheid
en de zieke meer dan zijn ziekte.
Dat elke gebrokenheid
wortels heeft in het hart,
maar dat achter elke gebrokenheid
een kind van God te vinden is.

Het goede nieuws van God gebeurt
waar mensen Jezus’ woorden in de mond nemen,
de medemens ‘kind van God’ gaan noemen
en durven zeggen
dat het kwaad vergeven is.
Uitgerekend die vergeving
doet mensen opstaan
en gaan
met de kracht van God.

(Carlos Desoete, In zijn Naam)