Tijdens de vasten bidden we op vrijdag de kruisweg

Tijdens de vasten bidden we op vrijdag de kruisweg

26 februari 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

Het is een traditie in de katholieke kerk op Goede Vrijdag het lijden en sterven van Christus te herdenken. Dat gebeurt doorgaans ’s namiddags om drie uur, het tijdstip waarop volgens de overlevering Jezus stierf. Deze devotie stamt uit de late Middeleeuwen. Veel pelgrims trokken toen naar Jeruzalem, in die tijd het belangrijkste bedevaartsoord van de christenheid. Daar bezochten ze de plaatsen waarlangs, volgens het Nieuwe Testament en de overleveringen, Jezus zijn kruis had gedragen. Dit parcours vanaf het paleis van Pontius Pilatus tot op de heuvel Golgotha werd in het Latijn de Via Crucis (Kruisweg), later ook wel de Via Dolorosa (Lijdensweg) genoemd. Maar natuurlijk beschikte niet iedereen over voldoende middelen om op pelgrimstocht naar het Heilig Land te trekken. En wie dit wel kon, voelde achteraf vaak de behoefte de kruisweg thuis nog eens over te doen. Daarom werd op veel plaatsen een vergelijkbare “kruisweg” gecreëerd, in de open lucht of in een kerk.

Aanvankelijk hield men zich in de vormgeving van de lijdensweg aan de verhalen van de evangelisten. De kruisweg telde toen zeven taferelen of “staties”. Maar al snel werden ook legendarische details in de uitbeelding verwerkt. Zo verscheen onder andere Veronica met haar zweetdoek op het toneel. Volgens een middeleeuwse legende was zij één van de vrouwen die Christus op zijn kruisweg ontmoette (Lucas 23, 27-31) en die zijn bebloede en bezwete gezicht met een doek afveegde. Later zou op die “zweetdoek” de afdruk van Jezus’ gelaat verschenen zijn.

Zo telt de kruisweg nu veertien staties:
1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders
3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
4. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder
5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
6. Veronica droogt het gelaat van Jezus
7Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
8. Jezus troost de wenende vrouwen
9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis
10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd
11. Jezus wordt aan het kruis genageld
12. Jezus sterft aan het kruis
13. Het lichaam van Jezus rust in de armen van zijn moeder
14. Jezus wordt in het graf gelegd

Het woord “statie” is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘stare’ dat ‘(stil)staan’ betekent en duidt dus op een plek waar stil werd gestaan. Het woord is verwant aan de moderne termen ‘station’ (waar de trein halt houdt) en ‘stationeren’ (de auto even laten stil staan).

Federale kruisweg
Tijdens de veertigdagentijd kon men tot op heden ook in de kerken van de federatie op vrijdagnamiddag de kruisweg meevolgen in de kerk. Dat is dit jaar weer het geval, maar er werd wat gesleuteld aan de formule. Voor het eerst wordt de kruisweg immers op federaal niveau georganiseerd: er is op vrijdag om 18 u. één kruisweg voor de vier parochies van de federatie samen, telkens in een andere parochiekerk.
De Kruisweg in onze federatie op:
vrijdag 15 maart om 18 uur in de Sint-Theresiakerk van Bredene Duinen
vrijdag 22 maart om 18 uur in de Sint-Antoniuskerk van de Vuurtorenwijk
vrijdag 29 maart om 18 uur in de Sint-Rikierskerk van Bredene Dorp
vrijdag 5 april om 18 uur in de Sint-Jozefskerk van Bredene Sas

Vervoer
Wie niet over eigen vervoer beschikt maar toch de kruisweg in een andere parochiekerk wil meevolgen, mag een seintje geven zodat voor een lift kan gezorgd worden.
Sint-Antoniusparochie: Dirk Spanhove (059 32 02 63 of 0494 18 58 95)
Sint-Theresia: Patricia Vertriest (0476 08 88 90)
Sint-Rikier: Nikolaas Vanneste (0494 12 42 46)
Sint-Jozef: Roger De Rooze (0476 87 91 97)
(Leo Coulier)

De 14 staties die in de Sint-Jozefskerk hangen werden geschilderd door de Bredense kunstenaar Norbert Rammant.