Vormelingen St.-Rikier op bezoek bij WINIX

Vormelingen St.-Rikier op bezoek bij WINIX

7 december 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

In elke mis bidden wij Heer, ontferm U. Het is een bede die ook in het evangelie voorkomt, als Jezus de blinde Bartimeüs ontmoet aan de poorten van Jericho. Jezus geneest de blinde man omwille van zijn geloof. Blindheid is van alle tijden en blindenzorg bestaat in de kerk al heel lang. Wist u dat reeds in 1300 een eerste godshuis in Brugge werd gebouwd voor blinde mensen? Hier in Vlaanderen kennen we ook al heel lang het werk Licht en Liefde, gesticht door de Broeders van Liefde. Dit werk bevindt zich in Varsenare in de Oudenburgweg.

Op zaterdag 19 november bezochten de vormelingen van Sint-Rikier, samen met enkele catechisten, dit werk. We werden er ondergedompeld in de leefwereld van de blinden via enkele workshops in kleinere groepjes. Heel speciaal was wel het inleefparcours waar we in het volledig donker onze weg moesten zoeken, geleid door een blinde man die ons de weg beschreef. De rollen omgekeerd ! We passeerden een straat, een park, een geparkeerde fiets, een brugje en leerden een beeld “zien” met onze handen. De vormelingen vonden het geweldig, al waren er ook die een beetje bang waren. In andere workshops hoorden we over sport voor blinden in de paralympics, over blindengeleidehonden, over verschillende vormen van slechtziendheid die we met een bril op konden nabootsen en tenslotte kregen we ook tips om blinde mensen te helpen op de tram, de bus of op straat. Na een rijkgevulde namiddag keerden we met onze groep terug naar Bredene, een hele ervaring rijker.
(Nikolaas Vanneste)