Vissersmis op Kermiszondag in de Vuurtorenwijk

Vissersmis op Kermiszondag in de Vuurtorenwijk

28 juni 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

“Wij varen uit, vaar jij mee?” was het thema van onze Vissersmis. Een uitnodiging van Jezus om te blijven uitvaren en je netten te blijven uitwerpen; een uitnodiging om het met elkaar en in onze engagementen niet op te geven.

De liturgische werkgroep had de ganse voorbereiding heel mooi uitgeschreven, en met enkele vrijwilligers alles klaargezet en versierd; en achteraf ook opgeruimd. En we kregen natuurlijk ook van velen extra hulp, velen die zo ook betrokken waren: ons St.-Antoniuskoor, het kinderkoor van onze basisschool OLVO Vuurtoren, onze misdienaars, kinderen van OLVO Vuurtoren van het 6e leerjaar (vlaggenzwaaien, vissershulde en offergaven) en kinderen van het 3e en 4e leerjaar (evocatie), onze koster, de Koninklijke Werkgroep Vuurtoren, enkele kinderen van de Ibis, onze vissers die St.-Antonius plechtig binnenbrachten, de koninklijke federatie van Zeelieden, de plaatselijke Handelaarsbond en de Stedelijke Werkhuizen.

We zagen er niets dan blije en dankbare gezichten. God zij dank!

Intussen waren er ook nog drie andere activiteiten vanuit onze parochie. Er was in de kerk drie dagen een fototentoonstelling van “De vrienden van de Vuurtorenwijk” over “Cafés op de Vuurtorenwijk” – doorheen zovele jaren. Prachtig. Er was ’s morgens vroeg een lekker en eerlijk ontbijt door onze vrijwilligers van de plaatselijke Oxfam-Wereldwinkel. En twee dagen lang hielden deze zelfde mensen een stand open van eerlijke handel tijdens de rommelmarkt. Er was ’s avond ook nog een lekker avondbuffet, georganiseerd door onze vrijwilligers van het Zaalcomité. Allemaal mooie initiatieven die mensen samenbrachten! Dankjewel aan iedereen die er bij was, steunde en zicht inzette.
(Pastoor Dirk)

Hieronder nog enkele foto’s van de Vissersmis en de tentoonstelling in de kerk (met dank aan Dennis Vercnocke voor de foto’s).