Ontmoetingsmoment Samana Vuurtoren

Ontmoetingsmoment Samana Vuurtoren

24 januari 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Het succes van onze Samana-matinee met reisbeurs in 2023 zorgde voor de nodige energie en enthousiasme om in 2024 weer een activiteit op het programma te zetten. Op zaterdag 13 januari kwamen zo’n 50 deelnemers af op de uitnodiging voor het ontmoetingsmoment. Deze keer kwam het thema “Leven met een chronisch(e) ziek(t)e” aan bod.

Na onthaal met koffie en zelfgebakken bio-wafels, bracht vrijwilligster Danielle haar informatieve presentatie over chronisch ziek zijn en de ingrijpende gevolgen ervan voor het leven van de patiënt en zijn omgeving. Bedoeling van dit kort theoretisch overzicht was vooral iedereen te helpen bepaalde aspecten van en mogelijk reacties op ziek zijn beter te begrijpen om er voortaan misschien beter mee om te kunnen gaan.

Er werd duidelijk uitgelegd dat ziek zijn een complex samenspel van sociale, geestelijke en lichamelijke factoren is, die allemaal een invloed op elkaar uitoefenen. Zo kun je ziek worden door in armoede of eenzaamheid te leven maar andersom ook beter worden van het samenzijn met gelijkgezinden. Vandaar dat er ook voor een gezellige sfeer werd gezorgd, met een bloemetje op elke tafel.

Te horen krijgen dat je ziek bent, wekt reacties op. Iemand die verneemt dat hij ziek is, zal hierop meestal niet één, maar verschillende reacties vertonen. Welke reacties de bovenhand halen kan ook weer verschillen van dag tot dag. Je kan dus nooit helemaal voorspellen hoe iemand zal reageren, zelfs als je die persoon goed kent. Reacties die mogelijks en regelmatig voorkomen en normaal zijn: uitstelgedrag om op doktersbezoek te gaan, frustratie, ontkenning, agressie en opstandigheid en zelfs depressie. Wat onthouden we vooral van deze uiteenzetting? Erkenning en respect voor de mens met zijn ziekte, zijn van essentieel belang!

Daarna, en omdat ziek zijn niet altijd negatief moet zijn, gingen we over naar een ludieker gedeelte aan de hand van getuigenissen, gekozen uit het fotoproject ‘Inzich(t)’ en voorgelezen door de vrijwilligers. Een oproep tot verdraagzaamheid en begrip voor al wie chronisch ziek is, in het bijzonder in onze directe omgeving en parochie.

Zo las Dirk het verhaal van Eric (“Van ziek zijn is nog niemand beter geworden”), Lien het verhaal van Tinne (“De balans zoeken in mijn energie”), Noëlla het verhaal van Jan (“Carpe diem”), Danielle ging voor het verhaal van Nadia (“Het is maar hoe je het bekijkt”), Rita las het verhaal van Cindy (“Midden in de moeilijkheid ligt de mogelijkheid”) en tenslotte koos Lieve het verhaal van Eileen (“De trap van het leven heeft lichtpuntjes op elke trede”). Met veel aandacht luisterden de aanwezigen naar deze herkenbare situaties om er nadien, bij een aangeboden drankje naar keuze, nog onderling wat over uit te wisselen. Het was een echt genoegen voor de organistoren om mensen zo gezellig met mekaar bezig te zien! Vrijblijvend kon er ook een evaluatieformulier ingevuld worden waarop ook naar suggesties werd gevraagd voor thema’s voor een volgende bijeenkomst. Wie graag een huisbezoek van een vrijwilliger wenste of lid wil worden van Samana kon hierop ook zijn contactgegevens zetten. Wil jij binnenkort eens een bezoekje van één van onze vrijwillige huisbezoekers of lid worden van Samana? Lidmaatschap is gratis maar je vertegenwoordigt daarmee (chronisch) zieke mensen in onze samenleving. En ons groepje (huisbezoek)vrijwilligers onthaalt natuurlijk steeds met plezier nieuwe kandidaten. Laat het ons gerust weten. En anders graag tot volgend jaar.  
(Rita, Danielle, Lien, Dirk, Noëlla en Lieve – met veel dank voor de extra hulp van Lieve M., Solange, Arthur en Pierre voor het werk in de bar, het bedienen, en de opkuis achteraf)