Geslaagde startactiviteit voor vormelingen Sas en  Dorp

Geslaagde startactiviteit voor vormelingen Sas en Dorp

1 december 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Donderdag 11 november waren alle vormelingen van St.-Jozef en St.-Rikier uitgenodigd voor een spetterend startmoment in De Caproen. Na een warme oproep tijdens de ouderavond en op de uitnodiging mochten we 49 vormelingen verwelkomen voor een dag boordevol activiteiten. Gelukkig konden priester Nikolaas en parochieassistent Johan rekenen op de hulp van enkele vrijwilligers, waaronder Nita en Nathalie – respectievelijk de mama en meter van een vormeling – maar ook Liese, een enthousiaste jongedame en Jes en Pol waren helpende handen van dienst.

We mochten de goedgemutste jongeren een gevarieerd programma aanbieden dat in de voormiddag startte met een gezamenlijke zangstonde. Heel wat (nieuwe) liederen werden aangeleerd door priester Nikolaas die zich bediende van keyboard en gitaar.

Omdat de viering op het einde van de dag in het teken stond van hun naamopgave volgde een sessie met als thema ‘Mijn naam staat geschreven in de palm van Gods hand’. Hierbij stonden we stil bij de betekenis van dit vers uit Jesaja, maar ook bij de naam van Jahweh ‘Ik zal er zijn voor jou’ en bij hun eigen naam waaronder ze gekend zijn als kind van God. De vormelingen tekenden hun eigen hand en schreven, naast hun naam in de palm, in elke vinger het antwoord op een vraag neer. Deze handen vormden bij de naamopgave het decor tijdens de viering.

Na het verorberen van hun boterhammen – met lekkere, warme chocomelk – verdeelden we de groep nog eens in drie voor het namiddagprogramma. Bij priester Nikolaas, Jes en Pol kwamen ze terecht voor een sessie Godly Play rond de synagoge en het avondmaal. Jezus leest er voor in de synagoge dat hij gekomen is om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. Daarna komt hij aan tafel met zijn leerlingen. Als je beide plaatsen samenvoegt, bekom je een kerkachtig gebouw. De kerk is dus de voortzetting van deze woorden en daden van Jezus. Tijdens het verwerkingsmoment achteraf konden ze hun creativiteit botvieren met o.a. klei en verf. De kleine kunstwerkjes kregen ze achteraf mee naar huis.

Bij Johan en Liese lag het geloofsdominospel op tafel en werd de weg geplaveid van doopsel naar vormsel met tekst en tekening die ze aan elkaar moesten leggen. Telkens volgde een woordje uitleg of een gesprekje met de vormelingen rond een begrip, feest of symbool. Het werd een leerrijke sessie, waarbij enige kritische noot niet ontbrak.

De enigszins ‘serieuze’ sessies werden aangevuld met de nodige ontspanning in spelvorm door Nita en Nathalie, die allerlei spelletjes serveerden waarbij de vormelingen elkaar beter leerden kennen.

Na het vieruurtje trokken we z’n allen naar de St.-Jozefskerk, waar vele mama’s en papa’s ons opwachtten voor de eucharistie. In de viering stond op deze (feest)dag, naast de naamopgave van de vormelingen – ik durf geloven dat ik in Jezus’ ogen steeds de moeite waard ben’ – ook de vrede centraal o.a. in het verhaal dat enkele jongeren in toneelvorm naar voren brachten en in de bezinning op het einde van de viering. We vonden het fijn dat heel wat ouders dit belangrijke moment samen met hun kinderen mochten beleven.

Een goed gevulde kerk, een geestdriftige bende vormelingen en een ploegje enthousiaste medewerkers… We mogen terugblikken op een geslaagde startdag!
Tekst: Priester Nikolaas en Johan
Foto’s: Jes Pollet