Een nieuw schooljaar… een nieuwe kans

Een nieuw schooljaar… een nieuwe kans

31 augustus 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Straks gaan opnieuw duizenden kinderen, jongeren, leerkrachten, directies en secretariaatsmedewerkers aan de slag voor het nieuwe schooljaar. Voor sommige kinderen is het de eerste keer dat ze de school binnenstappen… naar de kleuterklas, het eerste leerjaar of het eerste middelbaar. Nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe vrienden leren kennen, het hoort er allemaal bij. Voor anderen is het een terug thuiskomen in de vertrouwde omgeving, vrienden en vriendinnen terug zien na de vakantie, vakantieverhalen vertellen, … en zouden er nieuwe meesters of juffen, nieuwe leerkrachten zijn?

Voor de leerkrachten is het vaak terug even aanpassen, terug de regelmaat van de bel ontdekken, terug wat meer werk in de week, maar – en dat willen we hier toch wel even benadrukken – vele leerkrachten zijn ook onder de vakantie aan het werk. Nieuwe lessen opmaken, de klas en de school mee een opfrisbeurt geven, hun klaslokaal klaarmaken… Hopelijk zijn alle openstaande vacatures ondertussen ingevuld. De afgelopen maanden werden mensen uit verschillende sectoren met een campagne immers uitgedaagd om de overstap te wagen naar het onderwijs. Laten we hopen dat velen zich geroepen voelen…

Ook in onze scholen in de Pastorale Eenheid werd de laatste week alles in het werk gesteld om er opnieuw in te vliegen. Straks zien we de vele kinderen terug verschijnen in het straatbeeld. Misschien slaken vele ouders en grootouders nu wel een zucht van opluchting en zijn ze blij dat alles terug in zijn normale plooi valt. We hebben met z’n allen toch wel een hele mooie zomerperiode achter de rug waarbij het zonnetje gezorgd heeft voor de nodige vitamientjes en veel energie.

Ondertussen kregen ook gevluchte kinderen uit Oekraïne al een plekje op verschillende schoolbanken. Sommigen onder hen werden tijdens speciale zomerscholen, waarbij de focus lag op taalverwerving en leesvaardigheid, zo goed mogelijk voorbereid op het nieuwe schooljaar. Laten we ook hen een warm hart toedragen.

Ondertussen zo’n goeie 5000 kilometer hier vandaan…Wat een fijne eerste schooldag eerder dit jaar had moeten worden voor tienduizenden Afghaanse tienermeisjes eindigde al na enkele uren in een immense teleurstelling na de aankondiging dat alle middelbare scholen voor meisjes boven 12 jaar moeten sluiten ‘tot nader order’. “Mama, ze lieten me niet naar school gaan”, getuigt een tienermeisje. We kunnen niet anders dan ook hier even aan te denken bij de start van ons nieuw schooljaar.

Wij wensen alle leerlingen een mooie start van het nieuwe schooljaar toe. Ook aan leerkrachten en directies wensen we een fijn werkjaar. Dat ze zorg mogen dragen voor de unieke talenten van elk kind en iedere jongere, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft.

Een boekentas vol wensen.

Wij wensen alle kinderen en jongeren veel geluk,
vertrouwen en geborgenheid,
een jaar en een klas vol liefde.

Wij wensen hen leerkrachten toe
die hen zorgzaam omringen
die hen benaderen met mildheid en respect,
zodat het beste in henzelf naar boven kan komen
en zij op hun beurt voor anderen
een goede vriend kunnen zijn.

Wij wensen dat deze kinderen en jongeren
samen met hun leerkrachten
de wereld ontdekken
en uitgroeien tot mensen
waarop anderen kunnen bouwen.

Wij wensen dat dit nieuw schooljaar
een nieuw beginpunt mag zijn,
een nieuwe kans in hun leven.
Elk nieuw schooljaar opent de weg naar elkaar.

Wij wensen dat de kinderen, jongeren,
maar ook hun leerkrachten, gelovig geraakt
en aangesproken mogen worden door
het Goede Nieuws van die onvergetelijke man uit Nazareth.

(c) Pexels – Yan Krukov