Paus Franciscus lanceert ‘Werelddag van grootouders en ouderen’

Paus Franciscus lanceert ‘Werelddag van grootouders en ouderen’

19 juli 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

We houden van oude kathedralen…
van antieke meubelen…
oude geldstukken…
oude schilderijen…
en oude boeken…
Maar we zijn alles vergeten
over de enorme morele en spirituele waarde van ouderen.

Lin Yutang, Chinees schrijver (1895-1976)

In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-Jozef en de familie, heeft paus Franciscus ook aan opa’s en oma’s gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebedsdag voor in het leven geroepen. Voortaan is de vierde zondag van juli ‘Werelddag van grootouders en ouderen’. Dit eerste jaar is dat op zondag 25 juli. Die datum is niet willekeurig gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de feestdag van Joachim en Anna, de grootouders van Jezus.

Volgens de paus is er te weinig aandacht voor ouderen en grootouders en vergeten we weleens de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en doorgeven van onze wortels. “Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat grootouders de band zijn die verschillende generaties met elkaar verbindt door de ervaring van het leven en het geloof door te geven,” aldus paus Franciscus. Volgens hem wekt de Heilige Geest ook vandaag in oudere mensen gedachten en woorden van wijsheid.

Paus Franciscus doet een warme oproep om deze dag – na maanden waarin bijna elk contact van onze bejaarden door de coronapandemie onmogelijk werd gemaakt – met des te meer enthousiasme samen met onze dierbare ouderen door te brengen en met hen te vieren. “Wij hebben hen echt nodig. Na een jaar van ontbering moeten jong en oud samen feest vieren. Na de dramatische maanden pandemie is het nu de tijd aangebroken om een nieuw hoofdstuk te beginnen.” Pastorale zorg voor ouderen mag in christelijke gemeenschappen niet langer worden verwaarloosd. Wij moeten erover waken dat wij de ‘spirituele en menselijke rijkdom’ die van generatie op generatie wordt doorgegeven behouden.

GEBED VOOR DE EERSTE WERELDDAG VOOR GROOTOUDERS EN SENIOREN

Ik dank U Heer,
voor uw troostende aanwezigheid.
Zelfs wanneer ik eenzaam ben,
zijt Gij mijn hoop en vertrouwen.
Reeds vanaf mijn jeugd, zijt Gij mijn rots en mijn burcht!

Dank U voor het geschenk van mijn familie en
voor mijn ‘gezegende’ leeftijd.
Dank U voor de vreugdevolle en de moeilijke momenten.
Dank U voor de dromen die reeds gerealiseerd zijn en
voor de dromen die nog voor mij liggen.
Dank U voor deze tijd van herbronning waartoe Gij mij oproept.

Heer, vermeerder mijn geloof,
maak mij tot een instrument van uw vrede.
Leer mij hoe ik hen die meer lijden dan ik,
een warm hart kan toedragen.
Leer mij hoe ik kan blijven dromen
en hoe ik uw wondere daden kan vertellen aan de volgende generaties.

Bescherm en leid paus Franciscus en de Kerk,
opdat het licht van het Evangelie mag stralen tot aan de uiteinden van de aarde.
Zend uw Geest, o Heer, om het aangezicht van deze wereld te vernieuwen:
opdat de storm van de pandemie gaat liggen,
opdat armen de nodige steun zouden ontvangen,
en opdat alle oorlogen beëindigd zouden worden.

Ondersteun mij in mijn zwakheid en
help mij om ten volle te leven, in elk moment dat Gij mij geeft,
in de zekerheid dat Gij bij mij zijt,
iedere dag tot het einde der tijden. Amen.

Omslagfoto: Kerknet.be