Vastentijd = tijd van handelen!

Vastentijd = tijd van handelen!

27 februari 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

De veertigdagentijd is voor christenen de tijd bij uitstek om terug te keren naar de bron van waaruit wij leven en een nieuwe adem te vinden voor ons engagement. In het spoor van Jezus blijven we dromen van een samenleving waar iedereen waardig kan leven met respect voor de grenzen van onze planeet.

Het tij moet keren
In wat voor een wereld zullen wij straks leven? Een wereld met toenemende ongelijkheid? Een klimaat vol extremen? Uit studies van twee klimaatwetenschappers blijkt dat wij reeds tientallen jaren ingedommeld zijn. Net als Jezus zijn leerlingen moeten we wakker geschud worden. Hoeveel tijd krijgen we nog? Daarom zet Broederlijk Delen ook dit jaar sterk in op systeemverandering. Aarde, mens en dier mogen niet langer onderworpen zijn aan winstbejag en machtsconcentratie. Het tij moet keren.

Tijd van handelen
Broederlijk Delen nodigt je uit om deel uit te maken van de 25%-revolutie, om delend en herverdelend het tij te keren, om op te staan en mee te bouwen aan deze samenleving. We zoeken bondgenoten binnen en buiten de kerken. Na de pleidooien voor een cultuur van het delen en een ethiek van het genoeg schrijft Broederlijk Delen het hoofdstuk van de 25%-revolutie. Wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en te herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen? Eén op vier mensen volstaat. Ben jij overtuigd?

Documentaire
Vorig jaar maakte Broederlijk Delen de documentaire ‘De 25%-revolutie’. Hierin presenteert Kate Raworth, een Britse ecologische econoom, haar Donuteconomie: een wereldhuishouding die niet de onbegrensde hebzucht vervult, maar de behoeften van de mens binnen de grenzen van onze planeet. Je kan de documentaire hier bekijken.

Uit verzet tegen onrecht groeien mooie dingen. Ook vandaag. Iedere generatie krijgt de opdracht leven op aarde mogelijk te maken. Greta Thunberg en de klimaatjongeren nemen het voortouw. Grootouders voor het klimaat ondersteunen. Laat het verleden ons niet verlammen. Wij beginnen iets nieuws.

Vasten 2022, een tijd van handelen!

  • Zoals ieder jaar is er een stand achteraan in onze kerken met wat informatie en foto’s van de vastencampagne van Broederlijk Delen. Wij verkopen zoals steeds vastenkalenders (3 euro) en bezinningsboekjes (2 euro).
  • In iedere kerk staat een deelkast. Wij willen er het belang van het “delen” en “herverdelen” mee uitdrukken… We gebruiken die kast om de gaven van brood en wijn, de mandjes van de omhalingen, de bijbel (allemaal dingen die we delen in onze vieringen) een plaats te geven…
  • In het weekend van 26-27 maart is er een eerste collecte voor Broederlijk Delen; in het Paasweekend (16-17 april) houden onze tweede omhaling voor onze broer en zus uit het Zuiden.
  • Op Aswoensdag 2 maart starten we de veertigdaagse vasten en kunnen we een askruisje ontvangen. Er zijn in onze PE Galilea 2 diensten: om 11 u. in St.-Jozef en om 19 u. in St.-Antonius. Van harte welkom.
  • Op enkele vrijdagen in de vasten (telkens om 18 u.) bidden wij de Kruisweg: vr. 11 en 18 maart in St.-Theresia (duinen), vr. 25 maart in St.-Jozef (Sas), vrijdag 1 april in St.-Rikier (Dorp).
  • Op zondag 3 april is er ons Solidariteitsmaal in zaal Cappelrie om 12 u. Een heerlijke warme maaltijd wordt aangeboden voor 21 euro (volw.) en 11 euro (kind.).
  • Vrijdag 8 april om 19.30 u. draaien we dan de Jezusfilm ‘The New Gospel’ in de St.-Antoniuskerk (Vuurtorenwijk).
  • Zaterdag 9 april houden we een Sober Maal in POC De Caproen om 12 u. Een broodmaaltijd met verse soep, gevolgd door een kort animatiemoment rond de campagne van Broederlijk Delen.

Campagne 2022 – SMAAKMAKER