Dankviering na eerste communie en vormsel

Dankviering na eerste communie en vormsel

3 juni 2018 Uit Door decaproen@hotmail.com

Gelukkig gingen toch een aantal eerste communicanten en gevormde jongeren in op onze uitnodiging tot het bijwonen van de dankviering in beide parochies. Het was een prettig weerzien waarbij we ‘dankjewel’ wilden zeggen aan elkaar en aan God, Hij die is Vader, Zoon en heilige Geest. Het thema van de Drie-Eenheid kwam tijdens de viering uitgebreid aan bod tijdens het openingswoord, het verhaal en de homilie. Priester Bjorge in ’t Sas en priester Nikolaas in ’t Dorp deden dat elk op hun manier. Ook nu werden de gevormden en de eerste communicanten uitgebreid bij de viering betrokken. Met een tekstje, enkele liedjes of het aanbrengen van de gaven stonden ze nog even in de kijker. Even… of krijgt dit voor sommigen een staartje? “Ons vormsel mag geen einde zijn”, klonk het uit de mond van de jongeren. Ook de kinderen die hun eerste communie deden werden op het einde van de viering uitgenodigd om, samen met hun ouders, af en toe eens binnen te stappen in het huis van God, waar ze altijd welkom zijn. Tijdens het glaasje achteraf klonken woorden van dank voor de voorbije feestelijke vieringen. Een warm gevoel houden we eraan over… en dit had niet enkel met het mooie weer te maken! Hierbij nog eens een ‘dikke merci’ aan allen die een jaar lang met deze jongens en meisjes op weg gegaan zijn.
Hieronder vind je de homilie zoals die ‘gerapt’ werd door priester Nikolaas.

In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest,
zeggen wij dank nu om het meest
Voor dit gezelschap klein en groot
voor eerste communie, het heilig brood

Het heilig vormsel, rond 12 jaar
geeft je kracht om te zorgen voor elkaar
Leer dank je zeggen, dat is goed
een echte christen zit het in het bloed

Voor alle mensen die zorgden voor het feest
een mooie herinnering is het nu geweest
Met de parochie deden ze hun best
ze zijn gelovig, dus God doet al de rest
Hij is een Vader die ons bemint
Hij is het einde en het begin
Hij is de Zoon die alles leert
Hij geeft je kansen, ook al loop het eens verkeerd.
Hij is de Geest die alles leidt
Als je naar Hem luistert, heb je minder spijt
Door het doopsel woont Hij in je hart
Een kind van God, dat is toch wel apart
Dus dank voor alles, God en mensen saam,
voor bloemen en de zon, die ons verder doen gaan
Straks na de mis, heffen we het glas
we danken voor de vriendschap en alles wat er was.
Zo gesproken is het dus opnieuw een feest
dank zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.