Viering feest van Don Bosco

Viering feest van Don Bosco

15 februari 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op donderdag 2 februari was het feest in de Don Boscoschool in Bredene. Ze vierden er de patroonheilige van hun school, Giovanni (Don) Bosco, een priester uit het noorden van Italië, die sterk begaan was met het welzijn van jongeren. In Turijn richt hij een eerste oratorio op, een plaats waar jongeren thuis mogen komen, waar ze catechese krijgen en samen bidden en vieren, waar ze een beroep kunnen leren en waar ze naar hartenlust kunnen spelen en ravotten. Er zouden er wereldwijd vele volgen.

Starten deden de leerlingen in de St.-Jozefskerk met een viering voorgegaan door diaken Rudy. Hij vertelde het verhaal van de 12-jarige Jezus die, samen met Maria en Jozef, ter gelegenheid van het Pascha-feest in Jeruzalem verblijft. Bij hun terugkeer naar Nazareth merken ze niet op dat Jezus niet bij hen is. Hij is terug te vinden in de tempel waar hij vol belangstelling naar de leraren luistert en hen vragen stelt. Deze zijn verbaasd over zijn wijsheid. Wanneer Maria en Jozef merken dat Jezus hen niet vergezelt, keren ze op hun stappen terug en vinden er Jezus in de tempel. ’Waarom hebt u mij eigenlijk gezocht?’ zegt Jezus. ’Wist u dan niet dat ik in het huis van mijn vader moet zijn?’

Normaal zou Cirilo, salesiaan in de gemeenschap van Oostende, een getuigenis brengen, maar hij had zich ziek gemeld. Jammer! Directeur Dominique had voor een alternatief gezorgd, namelijk de onthulling van de ‘masked teacher’. Dit bracht wat animo teweeg in een volle kerk. De schuld- en voorbeden werden naar voor gebracht door de kinderen. Enkelen onder hen toonden tijdens de viering hun talenten met een stukje gitaar en een dansje. De hostie werd naar goede gewoonte gedeeld met de ander. Op het einde van de viering zongen ze nog luidkeels het Don Boscolied. Op school werd er verder gefeest met o.a. een filmvoorstelling in de namiddag.  
(Johan Vervaeke)