Pasen

Pasen

13 april 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. (Lc 24, 9)

Pasen is de bevestiging dat Jezus’ keuze voor het leven, als dienaar zonder macht, ondanks de ogenschijnlijke mislukking, toch de juiste levenskeuze is. Geconfronteerd met een toenemende wereldwijde ongelijkheid en een ongeziene uitbuiting van de aarde is het vandaag onze beurt om de doortocht te wagen, afstand te doen van de macht en zo voor het leven te kiezen.

Op Pasen – We delen het visioen van het leven-sterker dan de dood – klinktde boodschap dat de dood niet het laatste woord heeft. Jezus leeft. God blijft kiezen voor rechtvaardigheid en liefde over de dood heen. Pasen zet ons in beweging naar een nieuwe samenleving zonder ongelijkheid, met respect voor de grenzen van onze planeet.

“Zij herinnerden zich zijn woorden, keerden van het graf terug en gingen naar de stad.” Hierom gaat het: wegdraaien van het graf, omkeren naar het leven en het verhaal verder vertellen.

De Heer is verrezen

Hij roept ons om met hem te kiezen voor het leven.
Met Broederlijk Delen mogen wij het verschil maken
en ook zelf leven geven
aan mensen en gemeenschappen in het Zuiden.

Elke dag kiezen mensen opnieuw
om leven te geven en leven te vinden.
Als we met genoeg zijn,
zal ons samenleven anders worden.
Dan telt iedereen mee in een wereld
waar delen een levenshouding wordt.

Straks zijn we met 25%,
voldoende om het tij te keren
Het leven is altijd sterker.
Daar staat onze God, die met ons is,
borg voor.

Met 25% kunnen we het 100% anders doen.

Partners van Broederlijk Delen willen het maatschappelijk systeem structureel veranderen. Zo brengen zij met kleinschalige initiatieven in Colombia, in Senegal, in Gaza, maar ook in andere landen in het Zuiden, bewustmaking op gang en werken o.a. aan duurzame landbouw met respect voor de natuur, aan versterking van gemeenschappen, opleiding van jonge mensen, aan weerbaarheid,… 

Systeemverandering is een MUST. We moeten af van het neoliberale, kapitalistische model dat streeft naar continue groei waardoor de ecologische en sociale grenzen constant overschreden worden. Onze planeet is op en laat dit duidelijk merken. De sociale ongelijkheid wordt alleen maar groter.

Broederlijk Delen wil werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. Als 1 op 4 mensen ervoor kiest om te delen en te herverdelen, dan is dat genoeg om de samenleving te heroriënteren. In Afrika, Latijns-Amerika en hier bij ons timmeren velen vandaag al aan de weg. Ze zijn deel van de 25%-revolutie.

Daarom bundelen wij onze krachten met gelijkgezinde mensen, groepen en organisaties. Samen zetten we beleidsmakers onder druk om werk te maken van een andere economische realiteit en van een meer duurzame relatie tussen mens en natuur en mensen onderling. Zo inspireren en motiveren we anderen om te leven met genoeg en te kiezen voor eenvoud, zingeving en verbondenheid.

Meer dan 60 jaar vertaalt Broederlijk Delen
dit delen naar onze maatschappij.
Voor haar is delen een hefboom
voor de broodnodige systeemverandering.

25% van de mensen volstaan
om de samenleving te heroriënteren.
Zet mee de verandering in.
Doe mee met de 25%-revolutie!

Opstaan uit de dood
is immers een werkwoord,
dat tijd en geduld vraagt.

Zalig Pasen!

‘Klimaatmars Brussel’ © Thomas De Boever

Lied: De Heer is waarlijk opgestaan

De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja, halleluja,
de nacht des doods voorbijgegaan.
halleluja, halleluja!

Wanneer Hij niet was opgestaan,
halleluja, halleluja,
dan zou de wereld zijn vergaan.
halleluja, halleluja!

Maar nu Hij overwonnen heeft,
halleluja, halleluja,
nu loven wij de Heer die leeft.
halleluja, halleluja!

Drie vrouwen namen specerij,
halleluja, halleluja,
vroeg in de morgen kwamen zij.
halleluja, halleluja!

Zij naderden bezorgd het graf,
halleluja, halleluja.
Wie wentelt straks de steen ons af?
halleluja, halleluja!

Maar zie, de steen was weggedaan,
halleluja, halleluja.
Een engel sprak de vrouwen aan:
halleluja, halleluja!

Weest niet bevreesd, verheugt u zeer,
halleluja, halleluja,
Hij, die gij zoekt, is hier niet meer.
halleluja, halleluja!

Ach goede engel, zeg mij dan,
halleluja, halleluja,
waar ik mijn Meester vinden kan.
halleluja, halleluja!

Uw Heer, die hier gebonden lag,
halleluja, halleluja,
verrees op deze heil’ge dag.
halleluja, halleluja!

Wanneer Hij dan verrezen is,
halleluja, halleluja,
wijs, engel, ons waar Jezus is.
halleluja, halleluja!

Hier was zijn rustplaats, komt en ziet,
halleluja, halleluja,
verblijdt u ’t graf behield Hem niet.
halleluja, halleluja!

Mijn hart is nog vol angst en pijn,
halleluja, halleluja,
hoe zou ik blijde kunnen zijn?
halleluja, halleluja!

Aanschouwt de windsels in het graf,
halleluja, halleluja,
die Jozef Hem als doodskleed gaf.
halleluja, halleluja!

Wij zien het vol verbazing aan,
halleluja, halleluja,
zeg ons: waarheen is Hij gegaan?
halleluja, halleluja!

Naar Galilea richt uw voet,
halleluja, halleluja,
daar wordt gij door uw Heer begroet.
halleluja, halleluja!

Heb dank, o engel, voor uw woord,
halleluja, halleluja,
wij haasten ons, dat elk het hoort.
halleluja, halleluja!

Zegt Petrus: Hij is opgestaan!
halleluja, halleluja.
Zegt het al zijn discip’len aan.
halleluja, halleluja!

Nu klinkt alom de roep voortaan:
halleluja, halleluja,
de Heer is waarlijk opgestaan!
halleluja, halleluja!

Verblijdt u met ons allen saam,
halleluja, halleluja,
lofzingt de Heer en prijst zijn naam!
halleluja, halleluja!