Wijding St.-Hubertusbrood in St.-Jozefskerk

Wijding St.-Hubertusbrood in St.-Jozefskerk

30 november 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Ik zie in mijn netvlies gebrand hoe in oude series op televisie vader of moeder een kruisteken maakten voordat versgebakken brood aangesneden werd. Dit gebeurde gewoon, zonder er bij na te denken, net als het (schiet)gebedje voor de maaltijd. Brood doordesemd van het katholiek geloof, je zal het vandaag nog maar eens doen!

En toch is er elk jaar nog een moment waarop broodjes gewijd worden vooraleer ze te verorberen. Op de feestdag van Sint-Hubertus begin november doet de gelegenheid zich voor. Vroeger namen kerkgangers zelf hun broodje mee om het te laten wijden. Vandaag brengen bakkers op een ontiegelijk vroeg uur hun ‘Hubertusbrood’ naar de kerk. Ook in onze pastorale eenheid bestaat die traditie al lang. Elk jaar is een andere kerk gastheer. Alle bakkers uit de omgeving worden op voorhand aangesproken met de vraag hun brood te brengen naar de kerk. Dit kent een wisselend succes. Zo gaf er dit jaar maar één bakker gevolg aan de oproep. Niettemin is het een intiem en mooi moment en wordt de traditie in ere gehouden.

Het eten van de Hubertusbroodjes zou bescherming bieden tegen hondsdolheid, maar ook tegen driften, razernij en waanzin.. Het gebruik is zeer oud. Hubertus werd op 3 november 743 heilig verklaard en die dag is ook zijn naamdag geworden. De traditie van broodjes uitdelen ontstond rond het jaar 800 in de Ardennen. Daar gaf men gezegende broodjes aan de honden, om daarmee het gevaar van hondsdolheid af te zweren. Later werd het gebruikelijk om óók brood aan de armen uit te delen die eveneens risico liepen de gevreesde ziekte op te lopen. Vanuit de Ardennen en Limburg kwam de traditie uiteindelijk naar onze landstreken.

Er zijn waarschijnlijk nog weinig parochies waar ze deze traditie in stand houden. Tegen hondsdolheid hebben we tegenwoordig andere middelen.

Heilige Hubertus,
wees onze voorspraak bij God,
die ons het dagelijks wonder van zijn heerlijke schepping als een gave in handen geeft.
Bidden wij God om inzicht in geloof
opdat wij, als christenen in deze tijd, niet in de vernieling raken
door de razernij van ons ik-zuchtig materialisme,
maar door Uw voorspraak in broodnodige dienstbaarheid voor elkander zouden leren leven
tot gelukkig welzijn van mensen, vandaag en ook morgen.
Amen.

Priester Nikolaas ‘bekruist’ de vers gebakken broodjes die straks hun weg vinden naar de klant © Roger De Rooze