Chiro Nelle trekt naar Opoeteren

Chiro Nelle trekt naar Opoeteren

15 juni 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Chiro Nelle (Vuurtorenwijk) trekt van 10 tot 20 augustus op bivak naar Bivak Houtenveld, Houtenweg 21, 3680 Opoeteren. Momenteel zijn er 91 leden ingeschrevenen en zal groep dus ingedeeld worden in 2 bubbels, die apart zullen slapen, eten, spelen en ravotten. De groep met de oudsten doen alles in tenten; de jongsten verblijven in het bivakhuis. Voor de leiding is het een hele klus om alle regeltjes in de werking te voorzien. We zijn daarom bezig om een groots en duidelijk draaiboek te maken zodat iedereen goed op de hoogte is.

OP KAMP IN CONTACTBUBBELS

We delen de jeugdgroep op in bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort ‘minikampjes’ in ons kamp.

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen,… We vragen om voor je kind een mondmasker, papieren zakdoeken, eventueel handgel en extra warme kleren mee te geven, want er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld natuurlijk…

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We vragen daarom aan de ouders om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.

NA HET KAMP

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz… – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat onze leiding zeer enthousiast is om er weer in te vliegen en dat veel kinderen enorm verlangen om elkaar terug te zijn voor een onvergetelijk kamp!

Bivakhuis en weide te Opoeteren