Vormelingen St.-Rikier (Bredene-Dorp) in de kijker

Vormelingen St.-Rikier (Bredene-Dorp) in de kijker

Op woensdag 26 april gingen we met alle vormelingen naar het Bijbelhuis in Zevenkerke om er onze vormheer vicaris generaal Pierre Breyne te ontmoeten. We hadden elk onze vragen voorbereid die de vormheer zeer goed beantwoord heeft en we gaan ervoor, we geloven dat hij ons goed zal vormen, we vonden hem sympathiek en hij vertelde ook hoe je kan geloven, dat je dat eens zult vergeten, ja, maar in je binnenste zullen wij ons allemaal wel herinneren dat er iets of iemand is op wie we kunnen terugvallen. Iets dat ons treft, iets dat ons raakt, we zullen ons steeds laten raken, dat zullen we hem beloven op 14 mei.

Na deze boeiende ontmoeting hebben we samen een spel gespeeld, telkens per 3 en onze catechisten speelden mee. Na een drankje en een appeltje maakten we een gezonde en zeer interessante boswandeling met uitleg van bomen, beken, natuur en natuurlijk een Mariabeeldje waar we even stilstonden om haar te aanbidden, samen met het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Het werd zeer rap laat toen we ons op het kerkhof van de Benedictijnen broeders en paters bevonden, het was echt sereen, iedereen gelijk. Wist je dat zelfs de abt geen praalgraf heeft, ze zijn allen gelijk van mekaar. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen.

De vormelingen op bezoek in Zevenkerken: Luna Brouckmeersch, Emma Cappon, Manon Despodt, Joni Doornaert, Grit Everaert, Thibault Hoogenboom, Timo Knockaert, Hayley Lenoir, Louise Mollet, Matisse Speybroeck, Emma Surmont en Noah Techel