Oproep tot kandidaat voor lidmaatschap kerkraad St.-Jozef

Oproep tot kandidaat voor lidmaatschap kerkraad St.-Jozef

27 maart 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Binnen de kerkraad van Sint-Jozef te Bredene-Sas is er een vacature. Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn in Bredene of Oostende.

Kandidatuur indienen voor 16 april ’24 bij de Kerkfabriek St.-Jozef Bredene t.a.v. pastoor Dirk Spanhove, St.-Antoniusplein 1, 8400 Oostende. Na 16 april zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden en uitgehangen in de parochiekerk van de parochie St.-Jozef te Bredene.