Solidariteitsmaal in zaal Cappelrie

Op zondag 18 maart waren er, na de mis van 11 u. in de St.-Rikierskerk, 53 personen die hun voetjes onder tafel schoven op het solidariteitsmaal ten voordele van Broederlijk Delen. Eerst was er tijd voor een deugddoend aperitiefje. Daarna volgde het welkomstwoord en gebed van Pol Vanderghote, waarna de maaltijd volgde: een heerlijke preisoep, Toscaans gebraad met gratin aardappelen en boontjes, fantastisch klaargemaakt door Franky en zijn team. Afsluiten deden we met koffie en cake, gemaakt door Raymonda, en een chocomousse van Franky. De bereidwillige handen achteraf om de zaal op te kuisen maakten een einde aan een mooie middag ten voordele van de mensen in Oeganda.

 

Instapviering ‘vasten’ met eerste communicanten

In het weekend van 17-18 maart vond in de vier kerken een instapviering plaats voor alle eerste communicanten. Bij het binnenkomen mochten de kinderen hun naam schrijven op een post-it. Tijdens het openingslied werden deze opgehangen aan het menubord. De viering zelf stond in het teken van het graankorreltje, dat zichzelf verliest, sterft en in de aarde valt… om nieuw leven te laten geboren worden. In de eerste lezing was het kleine zaadje bang voor wat komen zou onder de grond. Een ander zaadje stelde het gerust door te zeggen dat het eerst moest openbreken vooraleer te groeien tot een mooi plantje. Het woord ‘openbreken’ stond ook op het bord in het teken van de vasten. In het evangelie werd dan duidelijk dat het hier eigenlijk over Jezus zelf ging die eerst moest sterven om opnieuw te kunnen leven. Schuld- en voorbeden werden door de kinderen voorgelezen terwijl ze allen vooraan stonden om de acclamatie tussendoor te zingen. Bij het Onze Vader werden ze nog eens naar voor geroepen om flink mee te bidden. Dit lukte al aardig bij de meesten. Het was fijn om opnieuw veel jong volk in de kerken te zien. We hopen dat Gods boodschap in hen gezaaid mag worden en vruchten dragen op weg naar de eerste communie. De foto’s zijn genomen tijdens de viering in St.-Theresia door parochieassistent Johan.

VBS Duinen neemt deel aan Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds

In oktober kregen we de uitnodiging om mee te doen aan de jaarlijkse Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds. Thema dit jaar was ‘VRIENDSCHAP’. In november leverden we onze werken in. Die werden door een jury van het Davidsfonds Bredene gelezen en beoordeeld. Er waren werkjes over vriendschappen met robots, met dieren,… verhalen over vriendschap in de natuur, vriendschappen in de toekomst en het verleden, … Sommige teksten waren fictie, andere non-fictie. Iedereen deed hard zijn/ haar best. Net voor de krokusvakantie kwam een delegatie van het Davidsfonds de winnaars bekendmaken in het vijfde en zesde leerjaar van de VBS Duinen.

In het vijfde leerjaar waren de prijsbeesten voor 5A: Linde, Jolien en Ine. Voor 5 B waren dat: Rafaël, Daan en Elle (was ziek bij de uitreiking, daarom koos Rhune een boek voor haar vriendin). Ze mochten elke een Davidsfondsboek kiezen als prijs.

 

In het zesde leerjaar waren de winnaars: Nienke, Maxim, Nabeela, Brent, Lien en Jentho. Ook zij mochten een nieuw boek kiezen.

 

Vrijwilligersfeest in St.-Theresia

 

Zoals elk jaar kregen onze vrijwilligers hun feest aangeboden door de parochie. Dit ging door op zaterdag 3 maart om 19.30 u. De meesten waren present want ze weten dat het steeds een leuke bedoening is. Nu was het buiten wel bar koud, maar in ons parochiehuis kon er lekker worden gefeest. Een lekkere cava als aperitief vergezeld van een paar hapjes en de sfeer zat er goed in. Daarna verse pizza met een lekkere chianti wijn. Iedereen was super tevreden. Marie Rose Cluckers onderhield ons nog met wat mopjes en liedjes en daarna jawel, toen werd ons lange en ons korte geheugen getest. Dat liep voor de meesten onder wie ondergetekende niet zo goed af. De avond werd afgesloten met deca koffie (voor een goede nachtrust) en een lekker stuk rijsttaart. We kijken al uit naar volgend jaar.

Opfrissing St.-Rikierskerk in laatste fase

Het is nu definitief: de binnenschilderwerken in de Sint-Rikierskerk starten op maandag 20 augustus van dit jaar. De firma Schilderwerken Decruy G. bvba uit Izegem zal deze werken uitvoeren.

In september vorig jaar vond de aanbesteding voor de binnenschilderwerken plaats. Zes aannemersbedrijven dienden een offerte in. Na onderzoek van die offertes bleek de firma Decruy uit Izegem de meest voordelige te zijn. De hele wettelijk voorziene administratieve procedure die daarop moest volgen, heeft langer aangesleept dan verwacht. De kerkraad had gehoopt in het voorjaar met de werken klaar te kunnen zijn, maar dat was al te optimistisch gedacht. Intussen staan wij nu voor de grote feestelijkheden zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en vooral ook de eerstecommunie- en de vormselviering. Opdat dit alles nog in de eigen parochiekerk zou kunnen gebeuren is de aannemer bereid gevonden de werken pas na die plechtigheden op te starten. Als definitieve startdatum werd dan voor maandag 20 augustus e.k. gekozen. De werken zullen volgens planning klaar zijn tegen half oktober. De investering bedraagt 47.055,70 euro (excl. 21% BTW). De kerkraad krijgt vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 18.276,90 euro. Voor het geheel van de komende investeringen sloot de kerkraad een lening af. Het gemeentebestuur stelde zich daarvoor borg. Na de gevelreiniging, de kooruitbreiding, de nodige herstellingswerken, de restauratie van de kunstvoorwerpen enz. vormen de binnenschilderwerken het sluitstuk van de hele renovatie van de Sint-Rikierskerk. Alles zal weer als nieuw ogen.

Tijdens de werken zal de kerk gesloten zijn. Dat wil zeggen dat er geen kerkelijke diensten plaats zullen kunnen vinden. De gelovigen worden daarom uitgenodigd in die periode de misviering in een andere kerk van de federatie te volgen. In Bredene-Sas (Sint-Jozefskerk) is de weekendviering elke zaterdag om 17 u., in Bredene-Duinen (Sint-Theresiakerk) elke zaterdag om 18.30 u. en op de Vuurtorenwijk (Sint-Antoniuskerk) elke zondag om 9.30u. Op www.bredenevuurtoren.be/vieringen staat gedetailleerde info over alle kerkdiensten in de federatie.

Meer info: Gilbert Vanleenhove 0471 77 97 78

Ouderavond rond vasten

In voorbereiding op de eerste communie kwamen ouders van een eerste communicant van beide parochies samen op 6 maart in De Caproen voor een ouderavond. Op het menu stond een quiz rond de veertigdagentijd en een vooruitblik op de komende ingroeiviering.

Op school worden de kinderen voorbereid op het Paasfeest. Maar ook thuis kunnen de ouders deze periode bewust beleven, samen met hun kinderen. Met Pasen staan wij stil bij de kern van ons geloof, het verrijzenisgeloof. Als Jezus niet was opgestaan, was er geen christengemeenschap, was de Kerk er niet geweest, was er geen eerste communie, … Dit uitgangspunt vormde de start van een leerrijke, doch ontspannende avond. Geen saaie catecheseles, maar een leuke quiz waarin de symboliek van de vasten, de solidariteit met het Zuiden en ook Pasen aan bod kwam. Als aperitief kregen de ouders een potje letterkoekjes (piknikken in ’t West-Vlaams dialect) waarmee ze woorden moesten vormen die te maken hadden met de veertigdagentijd. Soberheid, inkeer, verzoening, engagement, rechtvaardigheid, solidariteit, verbondenheid, herverdelen en ontmoeting waren de woorden die een rode draad zouden vormen doorheen de quiz. Telkens deze woorden passeerden, mochten ze een extra gooi doen met de dobbelsteen en een aantal voetjes op weg naar Pasen vooruitgaan. Het spelbord bestond immers uit veertig voetjes. De hoofdschotel was een mix van vragen rond de vastenperiode en de campagne van Broederlijk Delen (waarbij een aantal cijfers menig wenkbrauw deed fronsen), om uiteindelijk te belanden in de Goede Week en Pasen. Hierbij kregen ook de paashaas en klokken van Rome een plaats in het geheel. Foute antwoorden bestonden niet, inzicht daarentegen leverde punten op! Uit de reacties bleek dat ouders deze formule wel konden ‘smaken’. Als dessert werd de ingroeiviering aangebracht, waarbij de tekstjes en taken nog vlot hun weg vonden, ondanks de overvloedige maaltijd die ze tijdens deze avond voorgeschoteld kregen. Een potje aarde en wat bonen die straks zullen groeien en ‘openbreken’ kregen de ouders als smaakmaker mee naar huis. In het weekend van 17-18 maart hoorden we het verhaal van de graankorrel die eerst moet sterven om nieuw leven te kunnen geven. We hopen dat dit menu een aanzet mocht zijn om de resterende veertigdagentijd ook thuis in het gezin intenser te beleven! Een bijzondere dank hierbij aan Marleen en Erna voor hun hulp bij het opdienen van de verschillende schotels!(parochieassistent Johan)

Fietsploeg De Korre opnieuw uit de startblokken

Binnen KWB-Vuurtoren is een hele grote groep fietsers die er van begin maart tot eind september wekelijks samen op uit trekken en vele mooie tochtjes maken. Het is een leuke bende, waar de vriendschap groot is. Op zondag 4 maart was er de officiële start van het nieuwe seizoen met een fietszegening door pastoor Dirk, bijgestaan door misdienaar Amalia. Met een zegengebed en een individuele zegen werden de fietsers een mooi en veilig seizoen in gestuurd. Binnen de Korrefietsers zijn er 3 categoriën: de C-ploeg rijdt telkens 40 km. aan gemiddeld 20 km. per uur; de B-ploeg 55 km. aan 25 km. per uur; en de A-ploeg 65 km. aan nog ‘rappere’ snelheden.

 

Solidariteitsmaal Vuurtoren t.v.v. Broederlijk Delen

 

Zondag 4 maart was er in zaal Vuurtoren de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd t.v.v. Broederlijk Delen. In een erg gezellige en warme zaal mochten we 145 eters verwelkomen. Onze ploeg van zo’n 20 vrijwilligers stond weer paraat met een lekkere maaltijd… Ook een wereldwinkeldrankje stond klaar als aperitief. De lekkere vis of gulasch viel bij iedereen in de smaak, alsook het dessert (een chocoladebrownie). Wij danken van harte allen die op één of andere manier meegewerkt hebben om de zaal klaar te zetten, materiaal aan te sleuren, de maaltijd te bereiden, het onthaal te verzorgen, de mensen te bedienen, de bar te verzorgen of de koffie klaar te maken… En zeker ook niet te vergeten: de afwas en het schoonmaken van onze parochiezaal. We hopen weer een mooie opbrengst te hebben voor onze broer en zus uit Oeganda.

 

Confrériefeest in restaurant De Watertoren

Op zaterdag 24 februari was het restaurant goed gevuld met 32 leden van de Confrérie van het Vynckx- en Woutermansambacht voor het jaarlijkse Confrériefeest. Deken (voorzitter) Dierk Rotsaert nam het woord, heette iedereen welkom en liet al weten dat op 6 december 2018 het 30-jarig bestaan van de Confrérie gevierd zal worden. Daarna was het tijd om de honger te stillen. De confrérie bood een gratis aperitief aan en daarop volgde de erwtensoep met spekjes en croutons. Voor de hoofdschotel was er keuze tussen kabeljauw en kipfilet. Als dessert was er nog vanille-ijs met warme chocoladesaus. De lekkere maaltijd werd afgesloten met koffie of thee met koekjes.

Prince Gilbert Vanleenhove las een zelfgemaakt gedicht voor en bedankte Sissi en deken Dierk voor hun jarenlange inzet. Van de Prince kreeg Sissi namens de leden van de Confrérie een bloementuil en een overvloed aan kussen. Dierk, 25 jaar deken, moest het stellen met een volle bak Leffe Net voor de koffie kwam Marie-Rose naar voor en hield een korte quiz, die bestond uit 5 vragen en 15 liedjes waarvan we de titel moesten raden. Niemand had alles juist en de eerste winnaars behaalden slechts 9 punten. Marie-Rose had het ons niet gemakkelijk gemaakt. Na de koffie vergastte Jos Stubbe ons op een diavoorstelling over wat de Confrérie zo allemaal uitgespookt had in 2017. Zoals gewoonlijk had Jos mooie dia’s. Het ging over plaatsing en opruiming van kerststallen, het Confrériefeest van 2017, Maria-liederen-avond, de fietstocht in september, het bezoek aan de abdij Ten Putte, de tentoonstelling van 50 jaar Veld en Duin, het bezoek aan het RAM Oudenburg en de repetitie van het Confrériekoortje voor het jaarlijkse volkszangfeest, het volkszangfeest zelf en het zingen rond de kerststal aan de Visserskapel. Tegen 17.30 u. was het afgelopen en verliet iedereen warm ingeduffeld en welgezind het restaurant. Alweer eens een leuke namiddag.
(Karel Fischer)

 

Federale infoavond Broederlijk Delen

Broederlijk Delen helpt kinderen in Oeganda

Vrijdag 2 maart organiseerden wij in onze federatie een infoavond rond Broederlijk Delen. Het was buiten enorm slecht weer, glad en nat… maar toch waren nog heel wat mensen aanwezig. We kregen een prachtig toneeltje van het 5e leerjaar van het O.-L.-Vrouwecollege over hoe kinderen in Oeganda leven (en soms ook honger lijden), daarna was er een filmpje en een uiteenzetting van Peter Ketelers die voor Broederlijk Delen op bezoek was bij de boerenfamilies te Oeganda. Na een pauze met heerlijke proevertjes van onze medewerkers van onze Oxfam-Wereldwinkel traden 3 koren (het kinderkoor, het St.-Antoniuskoor en koor Jovo-Sas) nog samen op tijdens een bezinnend slotmoment. Dankjewel aan allen die erbij waren en die zich deze avond (weer) ingezet hebben!

Toneeltje door kinderen 5e leerjaar

 

 

 

 

Spreker Peter Ketelers
Onze 2 lectoren besturen bezinningsteksten
Onze koren gaven het beste van zichzelf
Enkele solozangertjes