Palmviering met vormelingen

Op zaterdag 24 maart waren de vormelingen van Bredene Sas en Dorp aanwezig op de palmviering in de St.-Jozefskerk. Na de wijding van de palmtakken stelden enkelen onder hen 5 belangrijke figuren voor uit het passieverhaal. Er werd afwisselend een tekst gelezen over Judas, Petrus, Pilatus en Simon. Stuk voor stuk figuren die ook vandaag nog onder ons zijn, met een ‘roddel’, een ‘leugentje’ om bestwil, ‘onverschillig’ of veroordelend, of net ‘betrokken’ als drager van lasten. En Jezus zelf natuurlijk, Hij die voor ons tot het uiterste ging, maar ook bron van ‘Levend Water’, bij wie we vandaag nog steeds terecht kunnen. In verbondenheid werd ook door de vormelingen tot God gebeden en mochten ze de gaven aanbrengen. Het werd een mooie viering.

Tijdens de viering was priester Pierre Deleu binnengewandeld. Als vormheer dit jaar sprak hij de jongeren toe en stelde hen de vraag wat er gebeurt als je een glas omgekeerd op een brandend theelichtje zet. Het antwoord zullen we ongetwijfeld vernemen op het vormsel. Priester Pierre schoof nadien mee aan tafel met de vormelingen voor een lekkere spaghetti.

De avond eindigde voor de jongeren met de film ‘Oscar en oma Rozerood’, over een twaalfjarige jongen die vanuit zijn ziekbed brieven schrijft aan God. Daarin vertelt hij over oma Rozerood, een dame die hem regelmatig bezoekt en met hem praat over allerlei kleine en grote levensvragen. Een korte bespreking rond de film volgde nog en rond 21 u. gingen allen huiswaarts.

 

 

Petanque rolt nieuwe matten uit

Elke vrijdagnamiddag komen OKRA-leden samen in De Caproen om petanque te spelen in de grote zaal. Onlangs bestelden ze nieuwe matten om op te spelen daar de oude hun beste tijd hebben gehad. Vrijdag laatstleden werden de nieuwe matten dan ook in gebruik genomen. Eerder werd al een nieuwe opbergruimte voorzien in de grote zaal voor de matten en de scoreborden. Momenteel zijn zo’n 38 mensen ingeschreven. Er kunnen nog altijd nieuwe leden bij. Straks wordt er bij mooi weer opnieuw buiten gespeeld, maar voorlopig doen ze het dus op de nieuwe matten. Met dank aan Maria en haar ploegje die wekelijks paraat staan.

Vegetarisch koken bij OKRA

Donderdag 22 maart was Angeline Brugge te gast bij OKRA in De Caproen om lekker vegetarisch te koken. Jammer genoeg lieten een aantal mensen verstek gaan. Er was dus ruim voldoende voor zij die wel aanwezig waren. Op het menu stond venkelroom met scampi’s, een lasagne met kikkererwten en champignons en als dessert aardbeientiramisù. De afwezigen hadden dus ongelijk. Op de foto zie je Angeline aan het fornuis met rond zich medewerkers en OKRA-leden.

OKRA bezinningsnamiddag rond ‘waardig ouder worden’

Op dinsdag 20 maart luisterden ruim 60 OKRA-leden geboeid naar de voordracht met als thema ‘Waardig Ouder Worden’ gebracht door priester Geert Bamelis. Is nu al denken aan later een actueel onderwerp? Er is een sterke band tussen ouder worden en oud-zijn. Het eerste moet een goede voorbereiding zijn voor het moment waarop wij zeggen ‘ik ben nu eenmaal oud geworden’. Nu dus al zorgen voor later, erover nadenken, erover spreken. Rustig de tijd nemen om zich goed te informeren (over meer materiële zaken als gezondheid, medische hulp, thuiszorg, woon- en zorgcentrum,…) om geleidelijk aan tot goed doordachte keuzes te komen. Zorgen voor meer levenscomfort kan besproken worden met mensen die je zeer nabij zijn. Maar ook persoonlijke houdingen helpen ons vooruit: openheid, goede nabuurschap, eigen ideeën doordrukken, zich geborgen voelen binnen de leefgemeenschap en zeker zorgen voor een sterke verbondenheid. Dank je wel, priester Geert, voor je warme woorden.

Solidariteitsmaal in zaal Cappelrie

Op zondag 18 maart waren er, na de mis van 11 u. in de St.-Rikierskerk, 53 personen die hun voetjes onder tafel schoven op het solidariteitsmaal ten voordele van Broederlijk Delen. Eerst was er tijd voor een deugddoend aperitiefje. Daarna volgde het welkomstwoord en gebed van Pol Vanderghote, waarna de maaltijd volgde: een heerlijke preisoep, Toscaans gebraad met gratin aardappelen en boontjes, fantastisch klaargemaakt door Franky en zijn team. Afsluiten deden we met koffie en cake, gemaakt door Raymonda, en een chocomousse van Franky. De bereidwillige handen achteraf om de zaal op te kuisen maakten een einde aan een mooie middag ten voordele van de mensen in Oeganda.

 

Instapviering ‘vasten’ met eerste communicanten

In het weekend van 17-18 maart vond in de vier kerken een instapviering plaats voor alle eerste communicanten. Bij het binnenkomen mochten de kinderen hun naam schrijven op een post-it. Tijdens het openingslied werden deze opgehangen aan het menubord. De viering zelf stond in het teken van het graankorreltje, dat zichzelf verliest, sterft en in de aarde valt… om nieuw leven te laten geboren worden. In de eerste lezing was het kleine zaadje bang voor wat komen zou onder de grond. Een ander zaadje stelde het gerust door te zeggen dat het eerst moest openbreken vooraleer te groeien tot een mooi plantje. Het woord ‘openbreken’ stond ook op het bord in het teken van de vasten. In het evangelie werd dan duidelijk dat het hier eigenlijk over Jezus zelf ging die eerst moest sterven om opnieuw te kunnen leven. Schuld- en voorbeden werden door de kinderen voorgelezen terwijl ze allen vooraan stonden om de acclamatie tussendoor te zingen. Bij het Onze Vader werden ze nog eens naar voor geroepen om flink mee te bidden. Dit lukte al aardig bij de meesten. Het was fijn om opnieuw veel jong volk in de kerken te zien. We hopen dat Gods boodschap in hen gezaaid mag worden en vruchten dragen op weg naar de eerste communie. De foto’s zijn genomen tijdens de viering in St.-Theresia door parochieassistent Johan.

VBS Duinen neemt deel aan Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds

In oktober kregen we de uitnodiging om mee te doen aan de jaarlijkse Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds. Thema dit jaar was ‘VRIENDSCHAP’. In november leverden we onze werken in. Die werden door een jury van het Davidsfonds Bredene gelezen en beoordeeld. Er waren werkjes over vriendschappen met robots, met dieren,… verhalen over vriendschap in de natuur, vriendschappen in de toekomst en het verleden, … Sommige teksten waren fictie, andere non-fictie. Iedereen deed hard zijn/ haar best. Net voor de krokusvakantie kwam een delegatie van het Davidsfonds de winnaars bekendmaken in het vijfde en zesde leerjaar van de VBS Duinen.

In het vijfde leerjaar waren de prijsbeesten voor 5A: Linde, Jolien en Ine. Voor 5 B waren dat: Rafaël, Daan en Elle (was ziek bij de uitreiking, daarom koos Rhune een boek voor haar vriendin). Ze mochten elke een Davidsfondsboek kiezen als prijs.

 

In het zesde leerjaar waren de winnaars: Nienke, Maxim, Nabeela, Brent, Lien en Jentho. Ook zij mochten een nieuw boek kiezen.

 

Vrijwilligersfeest in St.-Theresia

 

Zoals elk jaar kregen onze vrijwilligers hun feest aangeboden door de parochie. Dit ging door op zaterdag 3 maart om 19.30 u. De meesten waren present want ze weten dat het steeds een leuke bedoening is. Nu was het buiten wel bar koud, maar in ons parochiehuis kon er lekker worden gefeest. Een lekkere cava als aperitief vergezeld van een paar hapjes en de sfeer zat er goed in. Daarna verse pizza met een lekkere chianti wijn. Iedereen was super tevreden. Marie Rose Cluckers onderhield ons nog met wat mopjes en liedjes en daarna jawel, toen werd ons lange en ons korte geheugen getest. Dat liep voor de meesten onder wie ondergetekende niet zo goed af. De avond werd afgesloten met deca koffie (voor een goede nachtrust) en een lekker stuk rijsttaart. We kijken al uit naar volgend jaar.

Opfrissing St.-Rikierskerk in laatste fase

Het is nu definitief: de binnenschilderwerken in de Sint-Rikierskerk starten op maandag 20 augustus van dit jaar. De firma Schilderwerken Decruy G. bvba uit Izegem zal deze werken uitvoeren.

In september vorig jaar vond de aanbesteding voor de binnenschilderwerken plaats. Zes aannemersbedrijven dienden een offerte in. Na onderzoek van die offertes bleek de firma Decruy uit Izegem de meest voordelige te zijn. De hele wettelijk voorziene administratieve procedure die daarop moest volgen, heeft langer aangesleept dan verwacht. De kerkraad had gehoopt in het voorjaar met de werken klaar te kunnen zijn, maar dat was al te optimistisch gedacht. Intussen staan wij nu voor de grote feestelijkheden zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en vooral ook de eerstecommunie- en de vormselviering. Opdat dit alles nog in de eigen parochiekerk zou kunnen gebeuren is de aannemer bereid gevonden de werken pas na die plechtigheden op te starten. Als definitieve startdatum werd dan voor maandag 20 augustus e.k. gekozen. De werken zullen volgens planning klaar zijn tegen half oktober. De investering bedraagt 47.055,70 euro (excl. 21% BTW). De kerkraad krijgt vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 18.276,90 euro. Voor het geheel van de komende investeringen sloot de kerkraad een lening af. Het gemeentebestuur stelde zich daarvoor borg. Na de gevelreiniging, de kooruitbreiding, de nodige herstellingswerken, de restauratie van de kunstvoorwerpen enz. vormen de binnenschilderwerken het sluitstuk van de hele renovatie van de Sint-Rikierskerk. Alles zal weer als nieuw ogen.

Tijdens de werken zal de kerk gesloten zijn. Dat wil zeggen dat er geen kerkelijke diensten plaats zullen kunnen vinden. De gelovigen worden daarom uitgenodigd in die periode de misviering in een andere kerk van de federatie te volgen. In Bredene-Sas (Sint-Jozefskerk) is de weekendviering elke zaterdag om 17 u., in Bredene-Duinen (Sint-Theresiakerk) elke zaterdag om 18.30 u. en op de Vuurtorenwijk (Sint-Antoniuskerk) elke zondag om 9.30u. Op www.bredenevuurtoren.be/vieringen staat gedetailleerde info over alle kerkdiensten in de federatie.

Meer info: Gilbert Vanleenhove 0471 77 97 78

Ouderavond rond vasten

In voorbereiding op de eerste communie kwamen ouders van een eerste communicant van beide parochies samen op 6 maart in De Caproen voor een ouderavond. Op het menu stond een quiz rond de veertigdagentijd en een vooruitblik op de komende ingroeiviering.

Op school worden de kinderen voorbereid op het Paasfeest. Maar ook thuis kunnen de ouders deze periode bewust beleven, samen met hun kinderen. Met Pasen staan wij stil bij de kern van ons geloof, het verrijzenisgeloof. Als Jezus niet was opgestaan, was er geen christengemeenschap, was de Kerk er niet geweest, was er geen eerste communie, … Dit uitgangspunt vormde de start van een leerrijke, doch ontspannende avond. Geen saaie catecheseles, maar een leuke quiz waarin de symboliek van de vasten, de solidariteit met het Zuiden en ook Pasen aan bod kwam. Als aperitief kregen de ouders een potje letterkoekjes (piknikken in ’t West-Vlaams dialect) waarmee ze woorden moesten vormen die te maken hadden met de veertigdagentijd. Soberheid, inkeer, verzoening, engagement, rechtvaardigheid, solidariteit, verbondenheid, herverdelen en ontmoeting waren de woorden die een rode draad zouden vormen doorheen de quiz. Telkens deze woorden passeerden, mochten ze een extra gooi doen met de dobbelsteen en een aantal voetjes op weg naar Pasen vooruitgaan. Het spelbord bestond immers uit veertig voetjes. De hoofdschotel was een mix van vragen rond de vastenperiode en de campagne van Broederlijk Delen (waarbij een aantal cijfers menig wenkbrauw deed fronsen), om uiteindelijk te belanden in de Goede Week en Pasen. Hierbij kregen ook de paashaas en klokken van Rome een plaats in het geheel. Foute antwoorden bestonden niet, inzicht daarentegen leverde punten op! Uit de reacties bleek dat ouders deze formule wel konden ‘smaken’. Als dessert werd de ingroeiviering aangebracht, waarbij de tekstjes en taken nog vlot hun weg vonden, ondanks de overvloedige maaltijd die ze tijdens deze avond voorgeschoteld kregen. Een potje aarde en wat bonen die straks zullen groeien en ‘openbreken’ kregen de ouders als smaakmaker mee naar huis. In het weekend van 17-18 maart hoorden we het verhaal van de graankorrel die eerst moet sterven om nieuw leven te kunnen geven. We hopen dat dit menu een aanzet mocht zijn om de resterende veertigdagentijd ook thuis in het gezin intenser te beleven! Een bijzondere dank hierbij aan Marleen en Erna voor hun hulp bij het opdienen van de verschillende schotels!(parochieassistent Johan)