Mariaverering aan de Visserskapel

In de maand mei eren wij Maria. Aan de Visserskapel te Bredene komen velen even langs om een momentje te bidden en tot rust te komen.

MARIAWAKE – AAN WATER GEEN GEBREK

Maandag 30 april, aan de vooravond van de meimaand. Aan de Visserskapel trotseerde een kleine groep dapperen het water dat de hele dag bij momenten met bakken uit de hemelsluizen stroomde. ’s Morgens al was er aan water geen gebrek voor het poetsen van de banken. In de namiddag hielden we het evenmin droog. Toch waren een aantal mensen trouw op post voor het zingen van Marialiederen, onder begeleiding van Ocarina en dirigent Germain Demuynck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIATOCHT IN EEN STRALEND ZONNETJE

Op donderdag 17 mei trokken leerlingen en leerkrachten van OLVO-Vuurtoren naar het Visserskapelletje. De maandelijkse viering in mei zaten we er samen om te bidden en veel te zingen. Het werd een ingetogen viering en een leuke tocht voor de kinderen.

Kaartcriterium KWB

Het kaartseizoen manillen KWB-Vuurtoren 2017-2018 is ten einde. De winnaars staan samen op de foto en nodigen u uit om het volgend seizoen deel te nemen vanaf vrijdag 7 september om 19.30 in het parochiaal secretariaat in de Jacob Besagestraat 61: 1e Kurt Huyghebaert – 2e Luc Walrave – 3e Ronny Corveleyn – 4e 4°  Glen Brutin – 5e Irene Dobbelaere.

Misdienaars St.-Antonius op verrassingsreis

Op de foto bovenaan: Jolien, Dennys, Lotte, Mike en Laura. Beneden: Amalia, Alexandra, Alex, Pieter, Karel en Violet. Ontbreken op de foto: Niels en Kenji.

Pinkstermaandag 21 mei trokken onze misdienaars samen met enkele ouders naar Brugge en omstreken. Deze uitstap was uiteraard bedoeld om hen van harte te danken voor hun inzet een gans jaar in onze diensten. Onlangs dienden 4 van hen zelfs de aanstellingsviering van priester Nikolaas in de St.-Theresiakerk.

De uitstap verliep schitterend want het was prachtig weer. Er waren enkele spelen voorzien, een lekkere spaghetti  ’s middags en een heuse misdienaarsspeurtocht die eindigde in de doolhof te Loppem. Iedereen kwam tevreden weer thuis en beloofde alvast om paraat te zijn op de eerstkomende eerste communievieringen.

 

Eerste communie in de federatie

Sint-Jozef (Bredene-Sas)

16 kinderen vierden hun eerste communie op zaterdag 19 mei om 9.30 u. in de St.-Jozefskerk (Foto Kevin Mollet)
In de viering van 11.30 u. gingen nog eens 23 kinderen voor het eerst ter communie in de St.-Jozefskerk (Foto Kevin Mollet)

Sint-Rikier (Bredene-Dorp)

17 kinderen uit de klas van juf Kim (De Dorpslinde) kregen hun eerste hostie uit handen van priester Nikolaas op zondag 20 mei in de St.-Rikierskerk (Foto Kevin Mollet)

Sint-Theresia (Bredene-Duinen)

Na de mooie namiddagviering waren de eerste communicaties van de Zandlopertjes, Centrumschool en Groenendijk, fier om te poseren voor het altaar met priester Nikolaas (foto Kevin Mollet)

 

 

 

 

’s Morgens was het eveneens een prachtige viering voor de kindjes van de Vrije Basisschool en poseerden ze heel mooi samen met priester Nikolaas (foto Kevin Mollet)

Meer foto’s zijn te bestellen via www.kevinmollet.be

Sint-Antonius (Vuurtoren)

Groep 1 – zaterdag 26 mei
Groep 2 - zondag 27 mei
Groep 2 – zondag 27 mei

 

 

 

 

Nikolaas Vanneste, geïnspireerd door Don Bosco en Charles de Foucauld

Foto Katinka Steen

De bisschop van Brugge benoemde Nikolaas Vanneste tot medepastoor in de federatie Bredene-Vuurtoren. Graag stellen we priester Nikolaas aan jullie voor.

Het was in 1970 dat Nikolaas Vanneste voor het eerst de wereld inkeek vanuit zijn wieg in… Mexico. Papa Vanneste werkte immers enkele jaren voor Bell Telephone in Midden-Amerika. Na deze periode vond het gezin een nieuwe thuishaven in Sint-Michiels bij Brugge. De jonge Nikolaas groeide er op samen met een twee jaar jongere broer en een vier jaar jongere zus. Hij ging er naar de lagere school, was er misdienaar en maakte er de Chiro mee van de Speelclub tot de leiding. Voor het middelbaar onderwijs trok hij naar het Don Boscocollege in Zwijnaarde.

Nikolaas Vanneste: “Ik heb er zelf voor gekozen om, in het voetspoor van een oudere neef, intern te worden in Don Bosco en ik heb het mij nooit beklaagd. In de school heerste immers een echt stimulerend klimaat met een puike afwisseling van studie en sport. Daar maakte ik kennis met de salesiaanse spiritualiteit, die vertrouwen durft geven aan jongeren en hen kansen biedt.”

De levens- en geloofsvisie van Don Bosco en zijn volgelingen drukte een stempel op de jonge Nikolaas. Zijn keuze voor het priesterschap kwam dan ook niet echt uit de lucht vallen. Na het middelbaar onderwijs volgden 1 jaar seminarie in Brugge, 2 jaar pedagogie in Leuven, en weer 4 jaar seminarie in Brugge. De bekroning volgde in 1995 met zijn priesterwijding. En nog was hij de boeken niet beu, want na zijn wijding ging hij dogmatische theologie studeren in Rome.

Nikolaas Vanneste: “Er waren nog andere factoren die mij naar het priesterschap zouden leiden. Zo groeide ik op in een gezin waar de zorg voor ‘de ander’ belangrijk was – mijn mama en mijn zus waren verpleegster, mijn broer werd tandarts. Ik koos voor het priesterschap in de overtuiging dat ik mij zo het beste dienstbaar zou kunnen maken voor mijn omgeving. Bij ons thuis was er ook ruimte voor spiritualiteit. Mijn ouders zijn trouwens nog altijd actief in de Foucauld-fraterniteit. Dit genootschap werd genoemd naar Charles de Foucauld, een Franse militair, bon-vivant en ontdekkingsreiziger die zich bekeerde en trappist werd, en die tenslotte, als heremiet in een woestijngebied in Algerije, de grondlegger werd van een nieuwe christelijke spiritualiteit die zich inspireert op het ‘verborgen’ leven van Jezus, voor hij in de openbaarheid trad.”

Pastoor Nikolaas startte zijn ‘professionele’ carrière in het onderwijs. In 1999 werd hij benoemd tot leraar godsdienst in het Sint-Amandscollege van Kortrijk, een functie die hij uitoefende tot 2013. Terzelfdertijd was hij van 2000 tot 2011 eerst hulppriester in Bissegem, daarna pastoor van Zwevegem Sint-Elooi .

Nikolaas Vanneste: “In Bissegem was ik onder meer druk bezig met jeugdwerking. Ik begeleidde er de KSA-jongens en de Chiromeisjes. Daar bestond ook een vrij actieve “Plus-werking” voor de begeleiding van de vormelingen na de afronding van de vormselcatechese. Om de liturgie aantrekkelijker te maken voor jongeren richtten wij er een religieus geïnspireerde muziekband op met twee zangers, twee gitaren, een keyboard en een drumstel. Ik speelde ook mee met mijn gitaar. Deze band treedt trouwens nog altijd op onder de naam “Xamen”, maar ik maak er geen deel meer van uit.”

Als pastoor in Zwevegem Sint-Elooi was hij verantwoordelijk voor de randparochies van de gemeente: Otegem, Kooigem, Heestert, Moen en Sint-Denijs. In 2012 volgde zijn aanstelling tot pastoor in Lauwe Sint-Bavo, in 2014 werd hij moderator van de federatie Lauwe-Rekkem.

Op 1 april 2018 benoemde de bisschop hem tot medepastoor in onze federatie. Hij ‘draait’ hier dus al een poosje mee en begeleidde zo de eerste communies in Bredene-Dorp en Duinen en het vormsel in Bredene-Dorp en Sas.

Zijn eerste ervaringen in de federatie?
Nikolaas Vanneste: “Die zijn alleszins positief. Hier aan de kust gaat het er gemoedelijk aan toe. De mensen hebben een open mentaliteit en gunnen elkaar de vrijheid zichzelf te zijn.”
(Leo Coulier)

Foto Katinka Steen

Aanstellingsviering priester Nikolaas in de federatie

Deken Antoon Wullepit, feliciteert pastoor Nikolaas met zijn aanstelling, omgeven door zijn getuigen, pastoor Dirk Spanhove, diaken Rudy Weyne en de federale stuurgroep
© Katinka Steen

Op een frisse doch zonovergoten Hemelvaartsdag nam de federatie Lauwe-Rekkem definitief afscheid van hun moderator priester Nikolaas Vanneste en werd hij aangesteld als medepastoor in de federatie Bredene-Vuurtoren. Vanuit Lauwe en Rekkem was een hele bus gekomen en tal van Lauwenaars waren ook van de partij met hun eigen wagen. Iedereen genoot van de breed glimlachende Nikolaas die er al goed ingeburgerd is.

foto Katinka Steen

In een goed gevulde Sint-Theresiakerk te Bredene ging deken van Oostende Antoon Wullepit eerst voor in de viering. Arnold Nuytten, in naam van de federatie Lauwe-Rekkem, gaf door een woordje Nikolaas definitief af aan de geloofsgemeenschap van Bredene-Vuurtoren.

foto Katinka Steen

Daarna sprak pastoor Nikolaas zijn engagement uit, gesteund door twee getuigen en de hele federale stuurgroep. Nikolaas nam daarna de leiding van de viering over. Op het einde spraken pastoor Dirk, schepen Bart Plasschaert namens het stadsbestuur van Oostende en burgemeester Steve Vandenberghe namens het stadsbestuur van Bredene.

foto Katinka Steen

Na de viering was er een heel goed verzorgd onthaal in het zaaltje Cruysduyne naast de kerk. Een hele ploeg medewerkers uit Bredene-Duinen was al een hele dag in de weer geweest om alles piekfijn klaar te maken. Een glas of meer en vele vele hapjes, opgediend door de plaatselijke Chiro van ‘t Sas, gingen vlot naar binnen. Rond halfzes begon iedereen met gemengde gevoelens de hand te schudden van Nikolaas en hem het allerbeste toe te wensen daar in zijn nieuwe werkomgeving. Velen genoten na van de bemoedigende viering in een volle kerk met hartelijke en beklijvende momenten in woorden en symbolen.

foto Katinka Steen
foto Katinka Steen
foto Katinka Steen
Meer foto’s van de aanstellingsviering kun je bekijken via deze link

Vormselvieringen in de federatie

Op zondag 13 mei kwam onze bisschop Lode Aerts 24 jongeren van de Vuurtorenwijk het H. Vormsel toedienen. Op de foto niets dan blije gezichten… (foto Bea Leurs)
Bisschop Lode was tevens vormheer in de St.-Rikierskerk waar 13 jongens en meisjes hun vormsel deden (foto Kevin Mollet)
Op zaterdag 12 mei was priester Pierre Deleu te gast in de St.-Jozefskerk waar 40 vormelingen hem opwachtten (foto Kevin Mollet)
Eerder die dag had priester Pierre deze enthousiaste bende jongeren gevormd in St.-Theresia (foto Kevin Mollet)
Meer foto’s van het vormsel in St.-Jozef, St.-Theresia en St.-Rikier zijn te bekijken en te bestellen via de website van fotograaf Kevin Mollet.

Eerste communicanten Dorpslinde brengen bezoek aan St.-Rikierskerk

Op woensdag 2 mei kwam de klas van juf Kim even kijken in de Sint-Rikierskerk. Pastoor Nikolaas vertelde over de heilige Rikier en waarom er kerken bestaan. Daarna gingen de kinderen enthousiast op zoek naar het teken van de vrienden van Jezus: het kruis. De kinderen vonden overal in de kerk afbeeldingen van het kruis. Daarna was het tijd voor een bezoekje aan de sacristie, waar Nikolaas over de verschillende kleuren van de liturgie vertelde. Een kort bezoekje aan het doksaal sloot het bezoekje af, waarna de kinderen welgemutst naar huis vertrokken.

Voorbereiding eerste communie in St.-Theresia

KLASBEZOEK IN SINT-THERESIA BREDENE-DUINEN

Pastoor Nikolaas ging op bezoek in de beide klassen van het eerste leerjaar voor een halfuurtje waarin de kinderen liederen repeteerden begeleid met de gitaar. De tijd vloog voorbij waardoor de kinderen en de juf afspraken om nog eens samen te komen de weer erop. Terwijl de kinderen oefenden voor de eerste communie, maakten de kinderen die geen communie doen enkele wiskunde-oefeningen. Dank aan juf Mieke en juf Marijke voor de samenwerking.

OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE BREDENE DUINEN

Met veel kwamen ze opdagen voor een gezellig samenzijn. Nikolaas had twee bieren meegebracht: een Leffe en een Trappist om een praatje te houden over geloven vandaag. Geloven als jonge ouders vraagt “lef”, maar brengt ook “leven”. De kern van dat leven is Jezus die kwam om te redden en niet om te oordelen. Op die weg mogen wij ge-love-n, dat te maken heeft met “love”, met liefde dus, maar ook met “loven”, een dankbaar mens te zijn. Dat hoeft niet in één twee drie te gebeuren, want God heeft geduld met ons, zoals wij ook best geduld oefenen met de kinderen. Daarvoor stond de Trappist symbool, want trappist kan je maar krijgen door geduld te oefenen in het rijpingsproces. Jeannot deelde daarna tekstjes uit waarna de ouders zelf aan de slag gingen voor het maken van enkele tekstjes. Tenslotte werden nog enkele praktische zaken geregeld.

 

 

Bedevaart naar Meetkerke

Voor de 17e keer al trokken we naar Meetkerke op bedevaart: 17 voetgangers, 13 fietsers en 19 mensen met de wagen (in totaal 49 deelnemers). Het werd een zinvolle activiteit met mensen uit de de verschillende parochies van onze federatie. 

Zoals iedere Vlaamse huismoeder graag haar kinderen verzamelt, zo verzamelt ook Maria, de Moeder van God en onze Moeder, graag ons allen die ook haar kinderen zijn rond haar om ons naar haar Zoon te leiden. Zaterdag 12 mei, stipt om 6.00 u., vertrok vanuit de Sint-Antoniuskerk een groepje van bedevaarders te voet naar Onze-Lieve-Vrouw van Meetkerke. Voor vele trouwe bedevaarders al lang niet meer de eerste keer, voor anderen een avontuur, samen op weg door de polders. In Bredene, waar we de zon zagen opkomen boven de groene weiden, sloten enkele mensen bij ons aan, waaronder twee jonge meisjes, studenten.

Het weer zat echt wel mee, met aangename temperaturen, geen regen en regelmatig een streepje zon was het goed stappen. Een goed gesprek onderweg, over de kleine en grote dingen die ons leven tekenen, en over de schoonheid van de natuur, met hier en daar een haas, een patrijs of een fazant, met zijn uitbundig groen getooid door tal van witte veldbloemen alsof de sluier van Maria over de Vlaamse velden lag… Kan niet missen dat God op de zevende dag ‘zag dat het goed was’ !

Ingetogen hielden wij halt bij drie veldkapelletjes waar wij telkens even konden nadenken over de vele menselijke deugden die Maria wel had en die ons tot op vandaag tot voorbeeld kunnen dienen en wij baden samen een tientje. Iedere veldkapel herinnerde ook aan een drama uit vervlogen tijden, maar ook aan de stille moed van gelovige mensen die voor ons telkens opnieuw weer moed konden putten uit hun geloof en Maria volgden, Sterre der zee die ons de weg wijst. Voor we het wisten waren we zo aan de derde halte, waarna de fietsers ons groepje vervoegden.

Met grappen van Jean, onze man met de bezemwagen, waren zelfs de laatste kilometers niet al te lastig om te stappen en zo kwam het doel al snel in zicht. Door een begrafenis konden we niet terecht in de kerk van Meetkerke, maar in de nabije parochiezaal konden wij het genadebeeld van Maria begroeten, samen met de andere parochianen die ons nadien met de wagen terug naar Oostende zouden rijden. Na het zingen van enkele Marialiederen en de bijhorende gebeden hebben wij onszelf, ons bidden en werken, onze gezinnen en onze gemeenschap liefdevol toegewijd aan Maria.

We sloten deze bedevaart af met een deugddoende verfrissing en een gezellige babbel in hoeve Moerbeiboom in Houthave. Daarna gingen wij weer huiswaarts, onder het toeziend oog van onze pastoor Dirk die samen met Omaar en enkele anderen deze jaarlijkse bedevaart organiseert, waarvoor wij hen allen dankbaar zijn!
(Ronny Goethals)