Gebed om ontferming en barmhartigheid

Gebed om ontferming en barmhartigheid

31 maart 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

De veertigdagentijd is een tijd van ‘bekering’: een tijd van ommekeer naar God, naar zijn beeld in ons, en naar de ander. Vaak beseffen we dat we God verlaten of vergeten en dat we zijn vergeving nodig hebben in ons leven. Tijdens de veertigdagentijd kunnen we proberen op het spoor te komen welke muur we tussen God en ons hebben opgetrokken en hoe we die wand kunnen afbreken met Gods bijstand zodat we bij Hem kunnen blijven. Dan zal de vreugde van Pasen des te groter zijn.  

Om deze ommekeer te ondersteunen, ontvangen we tijdens deze voorbereidingstijd op Pasen vaak het sacrament van de verzoening. Dit jaar kan dit niet door het coronavirus. Onze bisschoppen roepen ons op in de plaats daarvan meer tijd te geven aan persoonlijk gebed en solidariteit naar de naaste toe.

Gebaseerd op de reeds verspreide verzoeningsviering vanuit CCV Brugge, met de meditatie op een schilderij van Michel Ciry[1], voorzien we een gebed om ontferming en barmhartigheid, op weg naar verzoening. Je kan dit gebed persoonlijk bidden of in de huiskring. Voorzie een stille, rustige plek met een kaarsje, icoon, Bijbel,… en probeer je open te stellen voor Gods barmhartige aanwezigheid. Wees er gewoon voor Hem, forceer je niet: noem zijn Naam, laat je verlossen door Hem. We mogen erop vertrouwen dat Hij zich niet doof zal houden voor ons roepen.

Le retour de l’enfant prodigue – M. Ciry, 1966, olieverf op schilderdoek, 161 cm op 97 cm. © BBK – M. Ciry

[1] Michel Ciry (Frankrijk, 1919-2018) beoefende verschillende kunsten, waaronder de schilderkunst, het etsen, graveren en tekenen, maar ook de muziekcompositie en de literaire expressie in de vorm van gepubliceerde dagboeken. Hij inspireerde zich aan bijbelse verhalen, beelden en personages.

(c) Kerknet