Geef licht aan mensen in armoede van bij ons!

Geef licht aan mensen in armoede van bij ons!

26 december 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

In ‘normale’ tijden zou de omhaling tijdens de vieringen van Kerstmis integraal geschonken worden aan de drie initiatieven in onze pastorale eenheid die werken met mensen in armoede. Ook deze broodnodige werkingsmiddelen moeten zij nu ontberen, net als opbrengsten van eventueel eerder geplande initiatieven. Nochtans zijn er tijdens de voorbije maanden opvallend meer gezinnen en alleenstaanden komen aankloppen om onder meer een voedselpakket te bekomen, maar ook voor een babbel, een schouderklopje.

Tijdens de eerste periode konden we met het budget van de Koning Boudewijnstichting iets extra doen voor vele mensen zowel bij St.-Vincentius als bij de Welzijnsschakel. Na de zomer was het veelal behelpen met eigen middelen en merkten we dat de hoeveelheid voedingsmiddelen die ons toebedeeld werden ontoereikend bleken om alle gezinnen te kunnen geven waar ze recht op hadden.

We willen dan ook een warme oproep doen om onderstaande initiatieven voor het komende werkjaar een stevige financiële duw in de rug te geven. Om samen te kunnen doorgaan. Om een lichtpunt te kunnen zijn in het leven van vele minderbedeelde mensen. Om alleenstaanden en gezinnen in kwetsbare situaties te kunnen geven waar ze recht op hebben, niet alleen dagelijks brood, maar evengoed een ontmoetingsmoment, een sociale activiteit, een luisterend oor. Met uw steun kan u iets betekenen voor ons en voor vele mensen uit de Vuurtorenwijk en Bredene.

NOODFONDS VUURTORENWIJK

Noodfonds Vuurtoren is een afdeling van St.-Vincentius Oostende. Het werd zo’n 30 jaar geleden opgericht op de parochie om mensen in nood – hier uit ons midden – bij te staan. Mensen die in de pastorie aankloppen of naar ons gestuurd worden, staan we bij en geven hen een duwtje in de rug. Soms gebeurt het dat we iets uitlenen, meestal proberen we schakel te zijn naar andere centra die hun problematiek structureel proberen op te lossen.

De kas wordt gespijzigd door vrijwillige stortingen en giften, door een omhaling in de kerk op Kerstmis, en door de opbrengst van activiteiten van parochiale verenigingen, zoals de jaarlijkse Kerstmarkt. Naast geld, ontvangen wij via St.-Vincentius Oostende, ook voedselpakketten van de voedselbank.

De noden zijn zeer verscheiden. Wanneer mensen steun vragen aan het OCMW, dienen ze hier te wonen, dus moet men eerst huren en een borg betalen die gewoonlijk tweemaal de huurprijs bedraagt. Er is het probleem van elektriciteit, gas- en waterbetalen. Er is het probleem dat een minimuminkomen niet voldoet en er met voedselpakketten wordt bijgesprongen. Er werd op ons ook reeds beroep gedaan om een familie vluchtelingen te helpen in afwachting dat hun papieren in orde zijn. Regelmatig krijgen wij ook vanuit het sociaal centrum in Oostende een telefoontje om hulp te bieden of mensen te ontvangen. We proberen het altijd heel diskreet te houden.

We zijn er van overtuigd dat elke vrijwillige gift, bedoeld om mensen wat geluk te bieden, dat elke vorm van hulp beschouwd mag worden als een bijdrage aan Gods droom: aan een wereld waar kleine mensen weer mee mogen tellen. Wie een gift wil doneren, kan dit door een bedrag te storten op BE73 0689 3637 3460 van Noodfonds Vuurtoren. En daar zijn we heel dankbaar voor!

SINT-VINCENTIUS DORP & DUINEN

Wij zijn de conferentie Dorp-Duinen. Vanuit het secretariaat van de kerk delen wij voedselpakketten uit aan de minderbedeelden van onze gemeente. Wij staan dus samen met de voedselbank van W.VL. maandelijks zelf in voor het verlenen van elementaire voeding en andere hulp (naargelang de noodzaak) aan een 20-tal gezinnen, mensen van bij ons, die tijdelijke hulp nodig hebben en soms tussen de mazen van het (officiële) net vallen. In het komende jaar willen we ons nieuw lokaal in de kerk aan de kant van de Peter Benoitlaan verder opsmukken. De oude doopkapel barst uit zijn voegen, we hebben in onze huidige situatie veel plaats tekort en zouden in het nieuwe jaar graag verhuizen. Maar dit is allemaal niet gratis. Zonder uw bijdrage en financiële hulp lukt het ons niet om onze hulpbehoevende buren een helpende hand te reiken.

Uw gift vanaf 40 euro geeft recht op een fiscaal attest en nog tot 31 december geniet u van een belastingvermindering van 60%. Uw bijdrage mag overgemaakt worden op rek. BE02 3100 3593 3940 van Sint-Vincentiusvereniging met de mededeling ‘Noodfonds Dorp-Duinen (620)’.

Wie geen fiscaal attest hoeft, kan zijn bijdrage rechtstreeks overmaken op rek. BE03 7480 0351 9284 van Sint-Vincentius met de mededeling ‘Noodfonds Dorp-Duinen (620). Weet dat uw gift wel degelijk een verschil kan maken!

WELZIJNSSCHAKEL DE CAPROEN

Als WZS zetten we ons vrijwillig in voor de strijd tegen armoede en uitsluiting. Zo willen we mensen verbinden en vooral van betekenis zijn voor mensen in kwetsbaarheid. Met initiatieven als KotjeKaffie, ons ontmoetings- en voedselbedelingsmoment bereiken we heel veel mensen bij wie het water aan de lippen staat. Alleenstaanden en gezinnen kunnen bij ons terecht om op een waardige manier te ‘winkelen’ met zorg voor het zelfrespect van de mensen die voedsel bedeeld krijgen. Zeker in deze periode neemt de vraag toe. Wekelijks sluiten nieuwe mensen zich bij ons aan. Waar we begin 2020 zo’n 25 gezinnen hadden, zo hebben we op vandaag 76 gezinnen of 209 personen, waarvan een 70-tal kinderen die bij ons aankloppen voor hulp. Naast projectsubsidies zijn we vooral afhankelijk van sponsoring en giften.

Wie de WZS financieel wil steunen, kan dit doen door een bijdrage te storten op rek. BE44 9731 7547 4145 van WZS De Caproen met vermelding ‘gift voor WZS’. We danken jullie alvast voor een milde (kerst)bijdrage.