Vasten, kiezen voor liefde en rechtvaardigheid

Vasten, kiezen voor liefde en rechtvaardigheid

10 februari 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Volgende week start de veertigdagentijd. Deze tijd tussen Aswoensdag en Pasen is een tijd van bezinning en gebed, van vasten en ommekeer, van solidariteit. Al kunnen we in veertig dagen de wereld niet veranderen, toch inspireert Jezus ons om niet stil te blijven staan. Ook Broederlijk Delen neemt je ieder jaar mee in haar droom voor een betere wereld, een nieuwe wereld, zonder ongelijkheid. Samen willen we veertig dagen lang delen voor verandering! Doen jullie mee?

Hoe het allemaal begon

In 2021 viert Broederlijk Delen haar zestigste verjaardag. Zestig jaar solidariteit tegen onrecht en armoede. Maar ook zestig jaar vóór verandering. Broederlijk Delen ontstond als noodhulporganisatie. In de vastenperiode van 1961 riepen de Belgische bisschoppen de gelovigen op tot solidariteit met de noodlijdende bevolking in Congo. Na de onafhankelijkheid was er in de Kasaï een hongersnood uitgebroken. De kerkgangers werden uitgenodigd om hun vasten op een geëngageerde en solidaire manier te beleven. Wat men uitspaarde door soberheid, kon men ‘broederlijk delen’ met de noodlijdende bevolking in onze vroegere kolonie. De respons was groot. Een nieuwe vastenbeleving kreeg gestalte. Het klassieke drieluik ‘vasten als tijd van gebed, boete en werken van barmhartigheid’ werd vervangen door het nieuwe trio ‘tijd van bezinning, bekering en solidariteit’.

De band tussen versobering en solidariteit die toen werd gelegd heeft Broederlijk Delen nooit meer losgelaten. Ook vandaag is de christelijke spiritualiteit het zingevingsmodel van waaruit hun werking vertrekt. De grondtoon van de spiritualiteit van Broederlijk Delen bleef steeds dezelfde: vanuit het Bijbels visioen reflecteren op wat er in de wereld gebeurt, persoonlijke ommekeer – wat moet ik in mijn leven veranderen? – én concrete solidariteit met de armsten in de wereld. Vrij snel kreeg deze solidariteit een ruimere invulling. De christelijke wortels groeiden uit tot stevige dragers van solidariteit die alle geloofsovertuigingen overstijgt.

Ze begonnen zestig jaar geleden in Congo, maar groeiden al snel uit tot een organisatie met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Solidair delen en herverdelen

Geïnspireerd door gemeenschappen en organisaties waar ze mee samenwerken, bouwt Broederlijk Delen mee aan die internationale beweging voor systeemverandering. Al zestig jaar sporen ze mensen aan om te delen én te herverdelen en net dat zijn twee sterke hefbomen om het systeem te veranderen. Het is belangrijk te onthouden dat er op deze planeet genoeg is voor iedereen om een waardig leven te leiden. Maar het huidige economische systeem heeft ervoor gezorgd dat wij in het Westen hier vaak te veel hebben waardoor er voor de meerderheid in de rest van de wereld onvoldoende overblijft om goed te kunnen leven (‘buen vivir’). Solidair delen en herverdelen zijn de kern van de identiteit van Broederlijk Delen en relevanter dan ooit want ze gaan rechtstreeks in tegen deze trend van individualisme en concentratie van rijkdommen.

Hefboom voor structurele verandering
Delen zit in ons. Wij mensen zijn geboren delers en delen veel meer dan we denken. We delen tranen van geluk, maar ook van tegenslag als het eens minder goed gaat. Delen is volgens de organisatie hét antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. Van klimaatverandering over sociale ongelijkheid tot gebrek aan zingeving. Delen gaat over de kern van Broederlijk Delen: we worden veertig dagen lang uitgenodigd tot (herver)delen en te leven met genoeg. Dit kwam reeds aan bod in de vorige campagne van Broederlijk Delen. Dit jaar gaat ze een stapje verder en promoot het delen als hefboom voor structurele veranderingen. 

Naar een nieuwe wereld
We voelden het allemaal tijdens de voorbije maanden waarin we terugplooiden op onze bubbels dicht bij huis. Er is een draagvlak voor verandering. De geesten beginnen te rijpen om niet meer terug te gaan naar het ‘normaal’ van voor corona, om te veranderen naar een nieuw normaal.

Voor christenen is Jezus hierbij de inspiratiebron bij uitstek. Was Hij het niet die ons voorging in leven met genoeg, in delen en solidariteit met de/het meest kwetsbare? Was Hij het niet die ons een nieuwe weg ten leven toonde waarin ‘iedereen mee’ is?

Delend gaan we samen, solidair met gemeenschappen wereldwijd, ‘van de oude naar een nieuwe wereld’ waar het welzijn van mensen en de grenzen van onze planeet centraal staan… de rode draad doorheen de liturgie van deze vasten. Wekelijks gaan we hier dieper op in met een bezinnend momentje in Kerk&Leven én op onze website.

Campagne in de kijker
Elke vastencampagne informeert Broederlijk Delen rond wereldproblemen, vragen ze om solidair te zijn met de meest kwetsbaren in de partnerlanden en nodigen ze uit om even stil te staan bij je eigen manier van leven. In het Zuiden ondersteunen ze initiatieven van de lokale bevolking. Ze werken met het talent dat ter plaatse aanwezig is met respect voor de lokale cultuur. De partners en hun projecten verdienen onze steun. Deze vastenperiode ligt de focus op Congo, Bolivia en Israël/Palestina, waar boeren en jongeren kansen grijpen om hun leven én de planeet een nieuwe kans te geven.

De campagne 2021 zal opnieuw geen gewone campagne worden. Corona legt ons immers heel wat beperkingen op. Toch proberen we er ook dit voorjaar voor te gaan! In de loop van de veertigdagentijd (of misschien ook daarna) reiken we mogelijkheden en acties aan om Broederlijk Delen te steunen. Mogen we opnieuw op jullie rekenen?

Inspirerend

We bieden alvast dit jaar ook de vastenkalender ’40 dagen voor verandering’ (2,50 euro) aan, een kalender voor de 40-dagentijd met elke dag een inspirerende gedachte of citaat en enkele korte teksten, overwegingen of getuigenissen. In het tekstenboekje Spoor ZES ‘Wereld OVER hoop’ (1,80 euro) vind je dan weer bezinnende teksten, doordenkers, getuigenissen van jongeren uit het Zuiden en jongeren hier, gespreksvragen, inspirerende foto’s en poëzie. Je kunt ze beiden aanvragen (zolang er voldoende voorraad is) bij pastoor Dirk – 0494 18 58 95 of spanhoved@skynet.be; bij pastoor Nikolaas – 0494 12 42 46 of nikolaasvanneste@gmail.com; of bij Roger De Rooze 0476 87 91 97 of rogerderooze@gmail.com.

Moge de vastenliturgie je sterken om hoopvol op weg te gaan naar Pasen! We wensen je een zinvolle en solidaire vastentijd toe.

(bron: https://www.broederlijkdelen.be/nl)