Gratis concert ‘The Starlings’ in St.-Theresiakerk

2 november 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Jammer genoeg moeten wij meedelen dat alle plaatsen in de kerk gereserveerd zijn!
Aan de ingang zal je COVID-safe ticket gecontroleerd worden!

Op vrijdag 26 november treden ‘The Starlings’ gratis op om 20 u. in de St.-Theresiakerk in Bredene-Duinen. Iedereen is van harte welkom. Dit optreden kadert in het project ‘outreachend bereiken van mensen in armoede’ van de Vlaamse Gemeenschap, waarvoor Welzijnsschakel De Caproen, St. Vincentius Dorp/Duinen en La Colomba de handen in mekaar sloegen en een project op poten zetten.

Door COVID-19 werden maatschappelijk kwetsbare mensen en gezinnen die in een kwetsbare positie leven het afgelopen jaar zwaar getroffen. Zo ervaarden net deze groep mensen, naast hun beperkte financiële buffers, verschillende problemen die samenhingen met hun situatie zoals eenzaamheid en isolatie. Bovendien zorgde de pandemie ervoor dat een hele groep ‘nieuwe mensen’ in kwetsbare situaties dreigden te komen, zoals bv. mensen die het financieel moeilijk kregen door verlies van hun job of tijdelijke werkloosheid.

Dankzij de financiële steun die dit project met zich meebrengt kunnen we verschillende activiteiten aanbieden, waarvan dit optreden er één is. Hiermee willen we mensen in een kwetsbare positie terug ‘uit hun kot’ lokken na deze moeilijke periode en hun sociaal netwerk opnieuw versterken. Met enkele culturele activiteiten willen we de eenzaamheid doorbreken, grenzen verruimen en de mentale veerkracht vergroten.

The Starlings zijn Tom Dice (Songfestival 2010) en Kato Callebout (Idool 2011) en staan voor rootsy popmuziek met een akoestische feel met teksten die de hoogte- en dieptepunten van de liefde en het leven belichten. Na het concert is er nog gelegenheid tot ontmoeting bij een drankje in de kerk.

Op zondag 23 januari 2022 om 15 uur tenslotte brengt het koor Onze Rijkdom uit Borgerhout, onder leiding van Hans Van Cauwenberghe, zelfgemaakte liedjes over het leven in armoede en kwetsbaarheid in het Staf Versluyscentrum. Hou ook deze datum vrij. Ook dit concert wordt gratis aangeboden.