Derde zondag van de vasten

Derde zondag van de vasten

16 maart 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.” (Lc 13, 8-9)

Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden, dicht Remco Campert.

Zo deed ook Greta Thunberg. In 2018 kalkte ze een leus op een stuk karton en ging voor het Zweedse parlement zitten om aandacht te vragen voor de dreigende klimaatverandering. Hiermee inspireerde zij wereldwijd miljoenen mensen, leeftijdsgenoten, hun ouders en grootouders. Zij schudden politici en beleidsmakers wakker en vragen om concrete maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken. Het is tijd om te handelen en niet langer te dralen. De jonge generatie neemt zijn verantwoordelijkheid.

Op de derde zondag van de vasten – We delen de uitdaging tot engagement – vraagtMozes: “Wie ben jij?” De godsnaam is meer dan een woord, een zin. Het is een verhaal van bevrijding. Abraham. Isaak. Jacob. Mozes. Iedere generatie wordt gezonden en krijgt de opdracht leven mogelijk te maken. In elk bevrijdend handelen wordt God opnieuw zichtbaar.

De vijgenboom (Jeruzalem) in de wijngaard (Israël) draagt geen vruchten meer. Het leven is bedreigd. De hovenier krijgt echter uitstel, hij weet wat hem te doen staat. Ook wij krijgen even uitstel om te zien wat er moet gebeuren: dringen het tij keren, verantwoordelijkheid opnemen.

De hovenier krijgt uitstel.
Hij weet wat hem te doen staat.
Ook wij zijn geroepen om de handen
uit de mouwen te steken.
Bidden wij tot God, die met ons is:

Geef een tweede adem aan mensen
die het moeilijk hebben,
gebroken en gekwetst door het leven.
Dat wij er zijn voor hen.
Dat zij, doorheen vriendschap en solidariteit,
ervaren dat zij er niet alleen voor staan.

Delen doet goed… ook met Gaza (Palestina)

Gaza, een smalle en dichtbevolkte strook land van bezet Palestijns gebied, komt meestal maar in het nieuws als er oorlog is. Raketten afgevuurd in de richting van Israël worden steevast beantwoord met zwaar geschut door het Israëlische leger. Met doden en platgebombardeerde infrastructuur tot gevolg. De blokkade (sinds 2007) maakt van Gaza een openluchtgevangenis. Gedurende 70 jaar heeft de internationale gemeenschap gedaan alsof ze niet zagen waarmee de Israëli’s bezig waren. Vandaag verstopt Israël niet langer dat ze gaan voor een groot – Bijbels – Israël waar geen plaats is voor een Palestijnse staat. De Israëlische bezetting schendt voortdurend de rechten van Palestijnen. Basisrechten als bewegingsvrijheid, onderwijs en gezondheid worden geschonden. Met 3 partners werkt Broederlijk Delen aan het versterken van kinderen, jongeren en vrouwen opdat zij zelf actoren van positieve verandering worden om zo hun omgeving en de hele Palestijnse samenleving te veranderen.

Theatre Day Productions in Gaza, partnerorganisatie van Broederlijk Delen, revolteert op een creatieve manier tegen het heersende klimaat van uitzichtloosheid en radicalisering.

Zet mee de verandering in gang. Steun onze partner TDP en versterk de jeugd in Gaza.

‘Yassen’ ©Theatre Day Productions Gaza

Lied: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid

Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid,
werken aan een wereld, waar niets de mensen onderscheidt.

Uw hand in mijn hand: allen zult Gij leiden.
Uw Woord in mijn woord: allen zult Gij troosten.
Uw liefde in mijn hart: alles wordt nieuw.

Bouwen aan een leven dat verwachting is.
Danken om het leven, dat ons in hand gegeven is.

Bouwen aan de dromen die in ons bestaan,
verder durven dromen dan enkel maar wat zal vergaan.

Bouwen aan de vrede die ons werd gemeld,
vechten voor de vrede en niet meer buigen voor geweld.

Bouwen aan de liefde die het wint van haat,
geloven in de liefde, een zon die nimmer ondergaat.