Schouder aan schouder met mensen in armoede

Schouder aan schouder met mensen in armoede

14 december 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Het jaarlijkse collecteweekend van Welzijnszorg is een vast waarde in een succesvolle campagne. Dit jaar vindt de collecte plaats tijdens de vieringen van zaterdag 16 en zondag 17 december.

Met jouw gift steunt Welzijnszorg meer dan honderd organisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede. Samen geven we hen een betere toekomst. Het ondersteunen van armoedeorganisaties is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven. Het is samenwerken EN een stem geven. De verhalen en ervaringen van mensen in armoedesituaties voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. Tegelijkertijd bieden we hen een forum (of een plek) om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek.

Welzijnszorg pleit voor structurele armoedebestrijding en wil wegen op het beleid. Met het verkiezingsjaar in aantocht is het hét moment op armoedebestrijding zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen. We zetten in op echte, blijvende veranderingen. De campagnes lokken maatschappelijk debat uit, informeren politici en doen beleidsvoorstellen. Jullie steun maakt het draagvlak voor verandering zichtbaar.

Met deze campagne gaat Welzijnszorg schouder aan schouder staan met mensen in armoedesituaties. Omdat we allemaal mens zijn, omdat we ons samen druk willen maken over het onrecht dat mensen door armoede wordt aangedaan. Omdat dat onrecht ons diep raakt en omdat we geloven dat het anders, rechtvaardiger kan en moet. We kunnen dat niet zonder jouw steun. Niet zonder dat jij mee schouder aan schouder met ons, in woord en daad, met acties en centen, je hier achter zet.

Mocht je niet naar de kerk kunnen komen, vergeet dan zeker niet je overschrijving te doen.
Maak je gift online over via https://samentegenarmoede.koalect.com/nl-NL/p/jouw-gift-voor-welzijnszorg/step-1
Voor giften van €40 en meer die eind december op de rekening staan, krijg je een fiscaal attest in april 2024. Daarmee geniet je tot 45% belastingvermindering.

Dankjewel, elke gift maakt hier het verschil om armoede, ook bij jou om de hoek, te bestrijden.