Vredeslicht in PE Galilea Bredene-Vuurtoren

Vredeslicht in PE Galilea Bredene-Vuurtoren

14 december 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

“Een lichtje dat zich over de hele wereld verspreidt… van mens tot mens. Met de boodschap van vrede, solidariteit en verbondenheid. Klinkt dat wollig? Misschien wel, maar we geloven dat datgene waarop we onze aandacht richten, in het bewustzijn van elke mens kan groeien en daardoor op mondiaal vlak sterker wordt.”

Met een korte plechtigheid ontvangen we op vrijdag 15 december om 19.00 uur het Vredeslicht in de St.-Antoniuskerk op de Vuurtorenwijk. Hier krijgt het een plaats in de Vredeskapel ingericht ter gelegenheid van de Internationale Tentoonstelling ‘DE WERELD VAN KERST’ tot en met 7 januari.

Een lopend vuur van hoop en vrede
Het vredeslicht kan je best vergelijken met een soort olympisch vuur dat zich weet te verplaatsen van het ene naar het andere punt. Het ontvangen van het vredeslicht in ons land vloeit voort door de inspanningen van mensen, die een brandend vuur over een afstand van 4000 km aan elkaar weten door te geven. Jeugd- en andere verenigingen uit meer dan 30 landen, engageren zich om dit bijzonder transport doorheen Europa te realiseren. De bedoeling is om mensen met een positieve boodschap op een aangename wijze aan elkaar te verbinden.

Vertrekkend vanuit Bethlehem in Palestina
Vanuit de stad Bethlehem, waar verschillende culturen proberen samen te leven, waar achter elke hoek de kans op een conflict loert, is de boodschap van vrede heel belangrijk.  Op weg naar Tel Aviv komt het vredeslicht normaal voorbij een moeilijke grens. Telkens opnieuw wordt deze overwonnen, ondanks de momenten van spanningen in het grensgebied. Het Vredeslicht beoogt een doelstelling om alle mensen vanuit een heel open visie te laten samenleven en samen werken met elkaar.

Dit jaar was het echter niet mogelijk. Israël gaf geen toelating. Het was lang niet duidelijk of het Vredeslicht Europa zou bereiken. Maar dank zij Jordanië, is dit jaar via een omweg het Vredeslicht in Wenen aangekomen. Vandaar uit wordt het verspreid naar heel Europa. In ons land kwam het in Eupen aan en dan naar Vredesstad Ieper. Van Ieper naar Oostende, dank zij de Franciscaanse Seculieren van het Franciscus Huis in Oostende.

Het vredeslicht scheen op de heropende Berlijnse Muur in 1989, stak de grens van het voormalige IJzeren Gordijn over en werd in de jaren negentig in Oost-Europa verdeeld. Inmiddels veroverde het Licht de harten van miljoenen mensen over de hele wereld en werd het een internationale, onmisbaar element dat niet meer weg te denken is. Iedereen moet vanuit zijn eigen persoon, vanuit zijn eigen overtuiging de boodschap van vrede kunnen uitdragen. Een uitnodiging aan alle mensen van goede wil.

Het Vredeslicht als vredessymbool voor alle mensen
Het vredeslicht is ons inziens zowel een identiteitssymbool als een vredessymbool. Mensen voelen zich enerzijds begrepen om het vredeslicht te delen vanuit hun eigen identiteit of levensbeschouwing. Anderzijds nodigt het vredeslicht als vredessymbool mensen uit om dit licht  te verspreiden tot buiten de eigen comfortzone, de eigen levensbeschouwing of leefwereld. Dit vredessymbool kent weinig grenzen en  komt pas volledig tot ontplooiing wanneer je het weet uit te dragen aan diegene die op een andere wijze in het leven staat. Een uitdaging, maar tegelijkertijd ook een kans.

De Vredeskapel is in de kerstvakantie (22/12/2023-07/01/2024) elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur in de St.-Antoniuskerk, Sint-Antoniusplein 1 in Oostende. Tijdens schooljaar van 9.00 uur tot 12 uur.
(Miguel Stas,ofs)